BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieborak Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Bezpieczeństwo obrotu pieniężnego jako przesłanka dla wprowadzenia uniwersalnego nadzoru finansowego
Safety of Money Turnover as a Premise for the Introduction of a Universal Financial Supervision
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2005, t. 1, s. 211-231, tab.
Tytuł własny numeru
Ład instytucjonalny w gospodarce
Słowa kluczowe
System finansowy, Nadzór, Rynki finansowe, Nadzór bankowy
Financial system, Supervision, Financial markets, Bank supervision
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstrakt
Autor prezentuje kolejno zalety i wady uniwersalnego nadzoru finansowego oraz doświadczenia niektórych krajów w zakresie jego wprowadzania. Artykuł zamyka sformułowanie postulatów w kwestii stworzenia w Polsce jednolitego, zintegrowanego nadzoru finansowego. (fragment tekstu)

The introduction of free market in Poland entails a number of social and economic reforms, including financial market, which is the foundation of economy. In this respect one of the most important legal issue is comprehensively regulate the functioning and supervision of the financial system. Well organised and effectively operated financial supervision guarantees the stability of whole national financial system and consequently also the whole economy of the state. Obviously, the Polish financial market will be undergoing certain changes. It is important that such changes should be introduced on the basis of experience. At the same time new solutions may have to be considered, for example the establishment of the single financial supervision authority. To carry out this goal, we must first of all examine the rules and principles (legislation) according to which older. The research goal of the paper is to answer the question to what extent the existing legal regulations governing the functioning of financial markets in Poland are sufficient for the realisation of integrated financial supervision strategy. The above mentioned goal should be treated as fundamental, around which numerous other goals arise. The aim of this article is the presentation, accompanied by an analysis of the Polish financial law, regulations and their conformity with the doctrine proposals, in particular: unification of supervisory functions, continuous supervision methods, consolidation of supervisory actions and the ways of ensuring that financial institutions execute the supervisory recommendation issued by integrated, supervisory organs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrams R.K., Taylor M.W., Issues in the Unification of Financial Sector Supervision, IMF Working Paper, No. WP/00/213, Washington 2000, s. 6-9.
 2. Aspadarec W., Tendencje konsolidacyjne i wyzwania przed polskim rynkiem kapitałowym w perspektywie integracji z rynkiem europejskim, Bank i Kredyt 2002, nr 1, s. 44.
 3. Baka W., System bankowy w Niemczech, Prawo Bankowe 2003, nr 3, s. 64.
 4. Baka W., System bankowy w Wielkiej Brytanii, Prawo Bankowe 2003, nr 7/8, s. 107-108.
 5. Briault C., Revisiting the rationale for single national financial services regulator, FSA Occasional Paper, FSA London, February 2002.
 6. Briault C., The rationale for a single national financial services regulator, FSA Occasional Paper, FSA London, May 1999, s. 12.
 7. De Brandt O., Hartmann P., Systematic risk a survey, European Central Bank Working Paper Series, No. 35, Frankfurt am Main 2000, s. 10.
 8. de Luna Martinez J., Rose T.A., International Survey of Integrated Financial Sector Supervision, Policy Research Working Paper No 3096, The World Bank, Washington 2003, s. 4.
 9. De Nicoló G., Kwast M.L., Systematic risk and financial consolidation: Are they related?, IMF Working Paper, No. WP/02/55, Washington 2002, s. 4.
 10. Dierick F., The supervision of mixed financial services groups in Europe, European Central Bank Occasional Paper Series, No. 20, Frankfurt am Main 2004, s. 10-16.
 11. Duisenberg W.F., The future of banking supervision and the integration of financial markets, wykład wygłoszony w dniu 22 maja 2000 podczas konferencji w Turynie nt. Improving integration of financial markets in Europe.
 12. Evan H., Plumbers and architects. A supervisory perspective on international financial architecture, FSA Occasional Paper, FSA London, January 2000.
 13. Fojcik-Mastalska E., Jennings J., Integracja nadzoru nad rynkiem finansowym w Wielkiej Brytanii, Prawo Bankowe 2000, nr 12, s. 17-24.
 14. Góral L., Nadzór bankowy, PWE, Warszawa 1998, s. 29.
 15. Jackson P., Unified supervision the UK experience, Bank of England, Annual Survey of Supervisory Developments 2001/1, s. 31-44.
 16. Janiak A., Bank jako instytucja zaufania publicznego, Glosa 2003, nr 2, s. 18.
 17. Kawulski A., Nowa regulacja nadzoru skonsolidowanego, Prawo Bankowe 2004, nr 6, s. 84.
 18. Kosikowski C., Publiczne prawo bankowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 310.
 19. Kowalewski O., Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: definicje, historia rozwoju, przyczyny powstania, Bank i Kredyt 1999, nr 10, s. 42-56.
 20. Kroszner R.S., Commentary: The Supply of and Demand for Financial Regulation: Public and Private Competition Around the Globe, the Kansas City Federal Reserve Bank, [w:] Global Economic Integration: Opportunities and Challenges, Symposium Proceedings 2000, s. 146.
 21. Leśnik I., Nadzór skonsolidowany nad instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 7.
 22. Lewicki R., Organizacja, podstawy prawne oraz perspektywy rozwoju nadzoru finansowego w Niemczech, Prawo Bankowe 2001, nr 5, s. 70-79.
 23. McLaughlin R.M., Over-The-Counter Derivative Products, McGraw-Hill, New York 1990, s. 197.
 24. Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin 2004.
 25. Nieborak T., Realizacja zaleceń Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego dotyczących procesu powstawania i funkcjonowania banku w polskim prawie bankowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, nr 1-2, s. 51-66.
 26. Nieborak T., Ryzyko w działalności finansowej, Aktualności Rachunkowo-Podatkowe 2002, nr 2, s. 27-30.
 27. Niewiadoma M., Nowe regulacje bankowego w aspekcie systemu kontroli finansowej, Prawo Bankowe 2005, nr 4, s. 65.
 28. Pokrzywniak J., Jeszcze o bancassurance, Prawo Bankowe 2004, nr 12, s. 69.
 29. Quintyn M., Taylor M., Nadzór powinien być samodzielny, Rzeczpospolita z 18.01.2003, s. B3.
 30. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, NBP, Warszawa 2004, s. 37.
 31. Rutkowska E., Istota, cele i specyfika nadzoru bankowego w Polsce, [w:] R. Mastalski (red.), Księga jubileuszowa Profesora M. Mazurkiewicza, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2001, s. 111.
 32. Schüler M., How do banking supervision deal with Europe-wide Systematic risk?, ZEW Discussion Paper No. 03-03, Mannheim 2003, s. 3.
 33. Schüler M., Integrated Financial Supervision in Germany, ZEW Discussion Paper No. 04-35, Mannheim 2004, s. 2.
 34. Solarz J.K., Daniluk D., Zombirt J., Integracja europejska a krajowe banki komercyjne, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 35. Steinherr A., Derivatives. The Wild Beast of Finance. A Path to Effective Globalisation?, John Wiley&Sons Ltd., Chichester 1999, s. 208.
 36. Subramanyan S., Why the Financial Sector Needs a Single Regulator, Economic and Political Weekly 2002, vol. 37, No. 2, s. 169-172.
 37. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, Materiały i Studia, NBP Nr 173, Warszawa 2004, s. 5.
 38. Szypulewska-Porczyńska A., Zmiany w zakresie nadzoru nad rynkiem usług bankowych Unii Europejskiej w świetle współczesnych tendencji jego rozwoju, Bank i Kredyt 2003, nr 8, s. 47.
 39. Taylor M., Fleming A., Integrated Financial Supervision: Lessons from Northern European Experience, World Bank Policy Research Working Paper No 2223, The World Bank, Washington 2001.
 40. The Market for Regulation, The Economist 7, March 1998, s. 104.
 41. Urząd Nadzoru nad Instytucjami Finansowymi, opracowanie przygotowane przez Ambasadę RP w Republice Federalnej Niemiec, na: www.wirtschaft-polen.de.
 42. Vision+money, The financial Markets Magazine of Deutsche Borse AG, No 22 Aprii 2002, Frankfurt am Main, s. 17.
 43. Waszczuk J.J., Regulatorzy wobec globalizacji rynków finansowych, Bank i Kredyt 2001, nr 4, s. 19.
 44. Zalega K., Nadzór bankowy i corporate governance a konkurencyjność sektora bankowego, Bank i Kredyt 2003, nr 7, s. 47.
 45. Zalega K., Podmioty nadzorujące polski rynek finansowy - analiza podstawowych regulacji, Bank i Kredyt 2003, nr 4, s. 98.
 46. Zalega K., Wpływ nadzoru bankowego na sektor bankowy w świetle najnowszych badań, Bank i Kredyt 2003, nr 10, s. 51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu