BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuboń Maciej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kurzawski Dawid (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Gospodarka odpadami opakowaniowymi na przykładzie wybranych gospodarstw Polski Południowej
Packaging Waste Management on the Example of the Selected Farm Located in the Southern Poland
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 201-213, tab., bibliogr. 15 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Opakowania, Odpady, Gospodarka odpadami, Gospodarstwa rolne
Packaging, Wastes, Waste management, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Południowa
South Poland
Abstrakt
Celem pracy była charakterystyka gospodarki odpadami, a w szczególności przedstawienie podstawowych źródeł pozyskiwania przez producentów rolnych opakowań, sposobów składowania i utylizacji odpadów. Zakresem pracy objętych było 80 gospodarstw rolniczych z rejonu Polski południowej. Analizę przeprowadzono w gospodarstwach podzielonych wg stopnia uproszczenia produkcji - wyodrębniono 5 grup uproszczeń, w zależności od liczby uprawianych grup roślin technologicznie jednorodnych. Stwierdzono, że masa gromadzonych odpadów mieści się w granicach od 0,6 do 1,1 t·ha-1UR, w zależności od stopnia uproszczenia, a poziom segregacji opakowań wyniósł średnio 58,8%. W opinii właścicieli gospodarstw, głównym źródłem powstawania odpadów, w tym odpadów z opakowań, w gospodarstwach jest przede wszystkim działalność bytowa, a następnie działalność usługowa oraz procesy zaopatrzenia. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to describe waste management, especially to present the basic sources of obtaining packages by agricultural producers and methods of waste disposal. 80 agricultural farms from the southern Poland were covered by the research. The analysis was carried out in farms divided according to the degree of production simplification - 5 groups of simplification were distinguished depending on the number of groups of cultivated plants which are technologically homogeneous. It was determined that the weight of the stored waste is within 0.6-1.1 t·ha-1AL depending on the degree of simplification and the level of segregation of packagings was at the average 58.8%. In the farm owners' opinion, the social activity and the service activity as well as the supply processes are the main source of waste including packaging waste. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżyk, F. i in., (2010). Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Falenty-Warszawa. Dz.U. nr 62 z 2001 r., poz. 628.
 2. Ficon, K. (2001). Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Gdynia, Impuls Plus Consulting, ISBN 83-912011-2-0.
 3. Grontkowska, A. (1997). Organizacja gospodarstw rolniczych, Cz. 1. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s.11-12.
 4. Kisperska-Moroń, D.; Krzyżaniak, S. (2009). Logistyka. Biblioteka Logistyka. Poznań, 45-46.
 5. Korzeniowski, A; Skrzypek, M. (1999) Ekologistyka zużytych opakowań. Biblioteka Logistyka, ISBN 83-87344-45-1.
 6. Korzeniowski, A; Skrzypek, M.; Szyszka, G. (2001) Opakowania w systemach logistycznych. ILiM Poznań, ISBN 978-83-87344-69-6
 7. Korzeń, Z. (2001). Ekologistyka. Biblioteka Logistyka, ISBN 83-87344-70-2.
 8. Kuboń, M. (2007). Gospodarka opakowaniami jako podstawowy element infrastruktury logistycznej gospodarstw rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 8(96), 133-140.
 9. Kuboń, M. (2008). Koszty gospodarki opakowaniami w gospodarstw o różnym typie produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 431-438.
 10. Malaga-Toboła, U. (2009). Kierunki uproszczenia produkcji a wyposażenie gospodarstw w budynki gospodarskie. Problemy Inżynierii Rolniczej, 9(118).
 11. Mystowski, E. (2008): Rady na odpady. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
 12. Rosik-Dulewska, (2003). Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa, PWN, ISBN 9788301163532.
 13. Sikora, A. (2009). Ekologistyka. [w] Ekologiczne i ekonomiczne aspekty logistyki. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 73-77.
 14. Szołtysek, J. (2009). Logistyka zwrotna. Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania.
 15. Żakowska, H. (2003). Odpady opakowaniowe. Warszawa, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, ISBN 83-916352-4-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu