BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Justyna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Lakštutienė Aušrinė (Kaunas University of Technology, Lithuania)
Tytuł
Directions in the Development of Commercial Insurance in Poland and Lithuania
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i na Litwie
Źródło
Comparative Economic Research, 2014, vol. 17, nr 1, s. 145-165, tab., wykr., bibliogr. poz.
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia gospodarcze, Ubezpieczenia
Insurance market, Business insurance, Insurances
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Litwa, Polska
Lithuania, Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie kierunków rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i na Litwie w ostatnim dziesięcioleciu. Rynek ubezpieczeniowy w latach 2002- 2011 zmienił się. Zmiany te są widoczne w różnych obszarach ubezpieczeń gospodarczych. W nakreśleniu kierunków rozwoju rynku pomocne były informacje na temat liczby ubezpieczycieli przypisu składki i jej dynamiki. wypłaty świadczeń. odszkodowań i ich dynamiki oraz wskaźnika szkodowości. Podkreślenia wymaga fakt. iż Polska później niż Litwa odczuła skutki kryzysu finansowego na rynku ubezpieczeniowym. co jest widoczne w poszczególnych analizowanych wskaźnikach. Na Litwie pod względem wydatków na ubezpieczenia zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się produkty ubezpieczeń majątkowych. w Polsce natomiast ubezpieczenia na życie. W ramach ubezpieczeń działu I Polacy kupują najwięcej ubezpieczeń z grupy 1. Litwini z grupy 3. Jeżeli chodzi o dział II. zarówno wśród osób mieszkających w Polsce. jak i na Litwie. a także w całej Europie największym powodzeniem cieszą się ubezpieczenia komunikacyjne (OC i AC) oraz ubezpieczenia nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

This article analyses trends in the development of the commercial insurance market in Poland and in Lithuania over the last decade. The insurance market changed in the 2002-2011 period. Those changes can be seen in various fields of commercial insurance. Data on the number of insurers, total premiums written, and the trends in claim payments and claim ratios were used to perform a market trend analysis. It should be emphasized that Poland experienced the results of the financial crisis in the insurance market later than Lithuania, which is visible in specific ratios under analysis. In Lithuania, in terms of insurance expenditures, non-life insurance products are definitely more popular, while in Poland life insurance plays the most important role. Poles buy most life insurance from group 1, and Lithuanians from group 3. In the case of non-life insurance, motor vehicle insurance (third-party liability insurance and casco (collision/personal liability insurance)) and property insurance are the leading forms of insurance purchased by both Poles and Lithuanians, as well as other Europeans. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 21 July 2006 on supervision of the financial market (Dz.U. 2006, No. 157, item 1119).
 2. Act of 22 May 2003 on compulsory insurance, Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers' Bureau (Dz.U. 2003, No. 124, item 1152).
 3. Act of 22 May 2003 on insurance activities (Dz.U. 2003. No. 124, item 1151)
 4. Act of 22 May 2003 on insurance and pension funds supervision and the Insurance Ombudsman (Dz.U. 2003, No. 124, item 1153).
 5. Act of 22 May 2003 on insurance mediation (Dz.U. 2003, No. 124, item 1154).
 6. Act of April 23, 1964 - Civil Code (Dz.U. 1964, No. 16, item 93).
 7. Act of December 2002 - Republic of Lithuania Law on pension reform (Valstybėsžinios Nr. 123-5511).
 8. Act of July 2000 - Civil Code (Valstybėsžinios Nr. 74-2262).
 9. Act of July 2003 - Additional Republic of Lithuania Law on autonomous pension accumulation (Valstybėsžinios Nr. 75-3473).
 10. Act of July 2003 - Republic of Lithuania Law on pension accumulation (Valstybėsžinios Nr. 75-3472).
 11. Act of March 2004 - Republic of Lithuania Insurance Law on motor third party liability (Valstybėsžinios Nr. 46-1498).
 12. Act of November 1996 - Republic of Lithuania Law on health insurance (Valstybėsžinios Nr. 55-1287).
 13. Act of September 2003 - Republic of Lithuania Law on insurance (Valstybėsžinios Nr. 94-4246).
 14. Hadyniak B. (2010), Ubezpieczenie jako urządzenia finansowe. [in:] Jerzy Handschke. Jan Monkiewicz (ed.) (2010). Ubezpieczenia podręcznik akademicki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 15. http://www.dpk.lt/
 16. http://www.dpk.l/en/es_draudikai_beta.php
 17. http://www.insuranceeurope.eu/
 18. http://www.lb.lt/prieziura
 19. Insurance In Figures. CEA Statistics Nr 36, CEA 2008.
 20. Kowalewski E. (2002), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgosz-Toruń.
 21. Kwiecień I. (2010), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 22. Lane D.A.. Down M. (2010). The art of managing for the future: leadership of turbulence, Management Decision, Vol. 48, No. 4.
 23. Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2011 roku. Urząd Komisji Nadzoru finansowego 2012. http://www.knf.gov.pl/Images/sektor_ubezpieczen_IVkw2011_tcm7530582.pdf
 24. Ubezpieczenia 2010. Polska Izba Ubezpieczeń. p. 12, 42. www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/.../Ubezpieczenia%202010.pdf
 25. Ubezpieczenia 2009. Polska Izba Ubezpieczeń. p. 13. http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/analizy%20i%20raporty/ubezpieczenia2009_na-cd.pdf
 26. Ulbinaite A.. Kucinskiene M.. Moullec Y. Le. 2013. Determinants of Insurance Purchase Decision Making in Lithuania, InzinerineEkonomika-Engineering Economics No. 24(2).
 27. Williams C.A.. Smith M.L. Young P.C. (2002), Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenie, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu