BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernacki Dariusz (Maritime Academy in Szczecin, Poland)
Tytuł
Labour Market Developments in the Maritime Industry of the South Baltic Region
Rozwój rynków pracy w gospodarce morskiej rejonu południowego Bałtyku
Źródło
Comparative Economic Research, 2014, vol. 17, nr 1, s. 129-143, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Gospodarka morska, Zatrudnienie
Labour market, Maritime economy, Employment
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja

Kraj/Region
Region Morza Bałtyckiego
Abstrakt
Dwa główne cele badań, to analiza stanu gospodarki morskiej i zatrudnienia w Rejonie Południowego Bałtyku oraz zidentyfikowanie sektorów gospodarki morskiej wykazujących potencjał dla rozwoju i określenie wpływu, jaki będzie to miało na zatrudnienie i wymagane kwalifikacje zawodowe, a także na możliwości wymiany międzyregionalnej pracowników. Badania porównawcze przeprowadzono dla czterech nadmorskich regionów UE, a mianowicie Meklemburgii-Przedpomorza Przedniego(D), województw: Zachodniopomorskiego i Pomorskiego (PL) oraz Regionu Kłajpedy (LT). Wskazano na perspektywy rozwoju gospodarczego poszczególnych segmentów gospodarki morskiej i ustalono związany z tym wpływ na rynki pracy w poszczególnych regionach. Analiza porównawcza poszczególnych segmentów gospodarki morskiej Rejonu Południowego Bałtyku umożliwiła zidentyfikowanie różnic w możliwościach ich rozwoju i w efektach popytu na pracę i na kwalifikacje zawodowe dla każdego z regionów. Zjawisko zróżnicowanego potencjału rozwoju rynków pracy w wyróżnionych segmentach gospodarki morskiej w ujęciu międzyregionalnym przedstawiono w formie wielokryterialnych macierzy prognoz popytu na pracę. (abstrakt oryginalny)

There are two aims of this study. The first is to outline the developments in the maritime economy and employment in the South Baltic Region, and the second to identify the emerging activities in the maritime industry and to reveal the prospects and potential for labour market development, taking into account the demand for labour, required professions, qualifications of the labour force, and feasible cross-border mobility. This comparative study refers to four EU Baltic coast regions, namely the Mecklenburg-Vorpommern (D), Zachodniopomorskie (PL), Pomorskie (PL) and Klaipeda (LT) regions. Prospects for the economic development and employment potential specified for each region and selected segments of the maritime economy are consequently elaborated. The analysis of the maritime economy in the South Baltic Region reveals some crucial differences in terms of strategic maritime activities and employment potential and prospects for each of the regions. The phenomenon of the diverse demand for labour force through the various segments of the maritime economy and by region has been identified and is presented in the form of a comprehensive matrix of the projected demand for labour. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernacki D. (2012), The effectiveness of investment and socio-economic effects of the deepening of the Szczecin-Świnoujście fairway to 12.5 m, Szczecin.
  2. Cross-border labour mobility between Poland-Lithuania, South Baltic Professional Project (2012), Maritime Institute in Gdańsk, Gdańsk.
  3. ECOTEC Research&Consulting (2006a), An exhaustive analysis of employment trends in all sectors related to the sea or using sea resources. Country report-Germany.
  4. ECOTEC Research&Consulting, together with Dagne Eitutyte (2006b), An exhaustive analysis of employment trends in all sectors related to sea or using sea resources. Country report-Lithuania.
  5. Foresight on the South Baltic Maritime Labour Market 2017 (2012),Generation Balt Report.
  6. Foresight study Lithuania (2012), Generation Balt Report.
  7. Peron C. (2011), Mecklenburg-Vorpommern: a regional profile, CoesioNet, European Cohesion and Territories Research Network.
  8. Viederyte R. (2012), Maritime sector impact on the economy of Lithuania, Economics and management, nr 17 (1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu