BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane aspekty zarządzania produktem w przedsiębiorstwach handlowych na rynku nawozów mineralnych
Selected Aspects of the Product Management in the Commercial Enterprises on the Mineral Fertilizers Market
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 1 (27), s. 199-206, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie produktem, Handel, Nawozy naturalne, Rynek surowców mineralnych, Surowce mineralne
Product management, Trade, Natural fertilizers, Mineral resources market, Mineral resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 24 przedsiębiorstw handlowych na rynku środków produkcji rolnej. Problematyka zawarta w artykule dotyczy kwestii związanych z kształtowaniem i zarządzaniem produktem, jednej z najważniejszych dziedzin strategicznych decyzji przedsiębiorstw handlowych na badanym rynku. Głównym przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest m.in. zróżnicowanie oferty asortymentowej nawozów mineralnych w placówkach handlowych oraz przesłanki wyboru dostawców nawozów. (abstrakt oryginalny)

The article presents poll' results held among 24 commercial enterprises on the researched agricultural production market. The problem is shown in the context of product management as one of the most important strategic decision of the commercial enterprises. The article focuses mainly on the differentiation in the product range and the rationales of the fertilizers suppliers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Golinowska M., 2007. Rynek środków produkcji w opinii producentów rolnych. Rocz. Nauk. SERiA 9, 1, 125.
  2. Piwowar A., 2008. Transfer wiedzy w zakresie nawozów mineralnych. Studia i Materiały PSZW 14, 47.
  3. Piwowar A., 2011 a. Ceny i oferta asortymentowa nawozów mineralnych w opinii producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 4 (22), 135-144.
  4. Piwowar A., 2011 b. Konkurencja na rynku nawozów mineralnych a zachowania producentów rolnych. Zagad. Ekon. Roln. 2, 174.
  5. Pomykalski A., 2005. Zarządzanie i planowanie marketingowe. PWE, Warszawa.
  6. Sobotkiewicz D., Waniowski P., 2006. Marketing. Zagadnienia podstawowe. Wyd. Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu