BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knecht Damian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Środoń Sebastian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Sytuacja wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle najważniejszych producentów w Unii Europejskiej
State of Selected Branches of Pork Production Sector in Poland Compared to the Main Producers in the European Union
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 1 (27), s. 119-131, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mięsa, Przemysł mięsny, Rynek mięsny, Mięso wieprzowe
Production of meat, Meat industry, Meat market, Pork meat
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono sytuację wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce, na tle największych producentów wieprzowiny w Unii Europejskiej. Analizowano wielkość produkcji oraz ceny trzody chlewnej. Dokonano porównania kosztów i opłacalności produkcji świń w wybranych krajach członkowskich Wspólnoty. (abstrakt oryginalny)

The article presents the situation of selected branches of pork production sector in Poland against the largest pork producers in the European Union. The volume of production and prices of pigs was analysed. Finally, the cost of pig production and the level of profitability in selected member countries of the Community were compared. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural Outlook 2012-2021. 2012. OECD-FAO.
 2. Grochowski Z., Grabowski S., 1983. Koszty i opłacalność produkcji rolnej, Ekonomika rolnictwa - zarys teorii. Red. A. Woś, F. Tomczak. PWRiL, Warszawa.
 3. Hermesch S., Kanis E., Eissen J., 2003. Economic weights for feed intake in the growing pig derived from a growth model and an economic model. J. Anim. Sci. 81, 895-903.
 4. Hoste R., 2012. Managing pig production costs key to profitability. Pig International. The voice of the pig industry. 1-2, 18-19.
 5. Knecht D., Środoń S., 2011. Opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2010 roku. Przegląd Hodowlany. 4, 1-5.
 6. Knecht D., Środoń S., 2012. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2011 roku. Przegląd Hodowlany 3-4, 11-14.
 7. Kozera M., 2010. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji mięsa wieprzowego na świecie. J. Agribus. Rural Dev. 2 (16), 85-92.
 8. Livestock and Poultry: World Markets and Trade. 2012. United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service 4, 1-23.
 9. Małkowski J., Rycombel D., Zawadzka D., 2012. Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny. Rynek mięsa - Stan i Perspektywy 42, 5-17.
 10. Miller G., Song Y., Bahnson P., 2001. An economic model for estimating batch finishing system profitability with an application in estimating the impact of preventive measures for porcine respiratory disease complex. J. Swine Health Prod. 9 (4), 169-177.
 11. Miller D., Hayenga M., 2001. Price Cycles and Asymmetric Price Transmission in the U.S. Pork Market. Am. J. Agric. Econ. 83 (3), 551-562.
 12. Pogłowie trzody chlewnej według stanu w końcu marca 2012 roku. Informacja sygnalna. 2012. GUS, Warszawa.
 13. Prospects for agricultural markets and income in the EU 2011-2020. 2011. European Commission. Directorate-General for Agriculture and Rural Development. 5-28.
 14. Short Term Outlook for arable crop, meat and dairy markets. 2012. European Commission. Directorate-General for Agriculture and Rural Development.
 15. Skarżyńska A., 2011. Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych, a ich opłacalność. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 98, 7-21.
 16. Środoń S., Jasiński L., Jankowsa-Mąkosa A., Knecht D., 2011. Opłacalność tuczu trzody chlewnej. Zesz. Nauk. UP Wroc. Biol. Hod. Zwierz. 63, 583, 333-345.
 17. Szymańska E., 2006. Uwarunkowania wzrostu produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Pr. Nauk. AE Wroc. 2, 1118, 405-410.
 18. Szymańska E., 2007. Opłacalność produkcji żywca wieprzowego w Polsce po integracji z UE. Problemy rolnictwa światowego. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej 15, 146-157.
 19. www.ec.europa.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu