BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boguszewski Piotr
Tytuł
Wybrane elementy kształtujące wynik finansowy brutto przedsiębiorstw w 1998 r.
Selected Elements Affecting Gross Financial Performance of Enterprises in 1998
Źródło
Bank i Kredyt, 1999, nr 9, s. 62-74, wykr., tab., przypisy
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Wynik finansowy, Sektor przedsiębiorstw, Przychody, Przychody przedsiębiorstw, Koszty w przedsiębiorstwie
Enterprise finance, Financial performance, Manufacturing sector, Revenue, Revenues of companies, Costs in companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówione zostały najważniejsze czynniki, kształtujące wynik finansowy brutto sektora przedsiębiorstw w 1998 r. Przeanalizowano zarówno dane stricte ilościowe, oparte na analizach nieidentyfikowalnych danych jednostkowych, zbieranych w ramach formularza F-01 GUS, jak i wyniki badań ankietowych, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Z danych tych wynika, że w analizowanym okresie doszło do znacznego pogorszenia wyniku finansowego brutto, wywołanego eksplozją strat przy jednocześnie słabym wzroście zysku brutto. W opracowaniu wskazano na wiele przyczyn tej sytuacji - m.in. na problemy strukturalne, tendencje recesyjne, przejściowe skutki szybkiej dezinflacji. Podjęto też próbę identyfikacji grup przedsiębiorstw, najbardziej wrażliwych na działanie analizowanych przyczyn. Artykuł kończy omówienie niektórych konsekwencji spadku zysków w sektorze przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The article discusses major factors affecting gross financial performance of enterprises in 1998. Both purely quantitative data, based on the analyses of unidentifiable unit data derived from F-01 form of the Central Statistical Office, and data obtained from NBP surveys were analyzed. According to the findings, gross financial performance worsened in the period in question due to dramatic losses accompanied by a slight increase in gross profit. The paper presents several reasons underlying such a situation, inter alia, structural problems, recession trends, and provisional results of rapid disinflation. An attempt was also made to identify groups of enterprises most vulnerable to the factors analyzed. The article concludes with the discussion of some consequences of profit decline in the sub-sector of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu