BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudła Janusz
Tytuł
Struktury organizacyjne banków komercyjnych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
Organizational Structures of Commercial Banks in Poland in the 90's
Źródło
Bank i Kredyt, 1999, nr 6, s. 48-55, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Struktura organizacyjna, Struktura macierzowa, Struktura banku
Commercial banks, Organisational structure, Matrix structure, Bank structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
W latach dziewięćdziesiątych w polskich bankach komercyjnych następowały istotne zmiany organizacji wewnętrznej, prowadzące do zerwania z dotychczasowymi strukturami organizacyjnymi i wprowadzenia nowoczesnych form, wykształconych przez praktykę i teorię bankowości w różnych krajach. Artykuł stanowi próbę usystematyzowania wprowadzanych rozwiązań poprzez wyróżnienie podstawowych modeli struktur organizacyjnych banków, stanowiących wzorce dla dokonujących się przemian. Wnioski zawarte w artykule wynikają z badań formalnych struktur organizacyjnych około trzydziestu banków komercyjnych w Polsce w wymienionym okresie. Na tej podstawie omówiona została tradycyjna struktura funkcjonalna, struktura federacyjna oraz bankowa struktura macierzowa, stanowiące względnie trwałe modele organizacji bankowej, które znajdują obecnie zastosowanie. Przedstawiona koncepcja pozwala zintegrować stosowane w literaturze dotyczącej tych zagadnień próby określenia wewnętrznej organizacji banków z teorią organizacji i doświadczeniami polskich banków. W praktyce rzadko występują struktury, będące całkowicie zgodne z zaprezentowanymi wzorcami, co wynika ze względnej nowości dokonywanych zmian organizacyjnych i nakładania się rozwiązań charakterystycznych dla różnych rodzajów struktur bankowych, związanych z odmiennymi potrzebami i warunkami funkcjonowania banków. Z tego też powodu, w celu ułatwienia porównania opisanych modeli, zamieszczone zostało zestawienie podstawowych cech i przesłanek zastosowania wyróżnionych typów struktur organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

In the nineties Polish commercial banks have faced considerable changes in their internal organization, and, as a result, they have abandoned previous organizational structures and introduced forms worked out by the banking theory and practice in different countries. The article attempts to classify existing solutions presenting basic models of banks' organizational structures, being models for continuous changes. Conclusions included in the article are the result of the survey on formal organizational structures of about thirty commercial banks in Poland in the period stated above. On this base a traditional functional structure, i.e. federal structure, and the banking matrix structure, both used nowadays, have been discussed. The concept present allows for integration of several attempts of the related literature to compare internal organization of banks with the theory of organization and Polish banks' experience. In practice, structures fully in compliance with the models presented can be rarely met which is due to the relative novelty of organizational changes and overlapping of solutions characteristic for various types of bank structures, associated with different needs and conditions of banks' functioning. Therefore, in order to facilitate the comparison of the models described, basic features and prerequisites of various organizational structures have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu