BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mamcarz Henryk
Tytuł
Swapy procentowe w zarządzaniu finansami banków
Interest Rate Swaps in Managing Banks Finance
Źródło
Bank i Kredyt, 1999, nr 6, s. 41-47, schematy, przypisy
Słowa kluczowe
Banki, Finanse banków, Zarządzanie finansami, Instrumenty finansowe, Ryzyko kredytowe
Banks, Banks finance, Financial management, Financial instruments, Credit risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł traktuje o swapach procentowych, innowacji finansowej sięgającej początku lat osiemdziesiątych, i ich znaczeniu w zarządzaniu finansami banków. Po przedstawieniu istoty i konstrukcji swapu procentowego dokonano oceny znaczenia tego instrumentu finansowego dla banków w zależności od roli (bank jako partner aktywny, bank jako pośrednik jawny i anonimowy), w której mogą one wystąpić na rynku swapów. Bank jako partner aktywny zajmuje określoną pozycję na rynku swapów na własne ryzyko i wykorzystuje te transakcje przede wszystkim do eliminowania ryzyka stopy procentowej po obu stronach bilansu. W roli pośrednika, ogólnie mówiąc, bank spełnia funkcję służebną w stosunku do innych podmiotów gospodarczych (w tym również banków), które chcą osiągnąć podobne cele, jak bank w funkcji aktywnej. Banki ponoszą określone ryzyka związane z transakcjami swapowymi. Ryzyka te mają określoną strukturę, zależą również od roli banków na rynku swapów. Charakterystyce tych ryzyk (ryzyka kredytowego, ryzyka substytucji, ryzyka płynności, ryzyka transferu, ryzyka łączenia partnerów, ryzyka ekonomiczno-prawnej konstrukcji swapu) poświęcony jest obszerny fragment artykułu. Wśród wymienionych dominującą kategorią ryzyka jest ryzyko kredytowe. Dane empiryczne, przytoczone w zakończeniu artykułu, wskazują na dynamiczny rozwój rynku swapów. Rozwój ten, dający się zilustrować w postaci funkcji wykładniczej, jest niepodważalnym dowodem na znaczenie swapów w zarządzaniu finansami głównie banków, ale także przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The article discusses interest rate swaps, a financial innovation of the beginning of the 80's, and their importance for managing banks' finance. After presenting the essence and construction of interest rate swaps, the article evaluates the role of this financial instrument in banks' activity depending on a bank's role (bank as an active partner, bank as an open or silent intermediate) in the swap market. A bank being an active partner takes a certain position in the swap market on its own risk, and uses the transactions to eliminate interest rate risks on both sides of the balance sheet. Being an intermediate, a bank acts as, generally speaking, an agent of other economic entities (including banks) wishing to achieve similar targets as banks in their active function. Banks take certain types of risks related to swap transactions. The risks have specific structure, and they depend also on banks' role in the swap market. A substantial part of this article is devoted to the characteristic of such risks (credit, substitution, liquidity, transfer, matching partners, and economic and legal construction risks). Amongst the above named credit risk is a predominant category. Empirical data cited at the end of the article show a dynamic swap market development. This development, illustrated by an exponential function, constitutes unquestionable evidence of interest rate swaps significance in managing the finance of banks, in particular, but also of companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu