BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślik Ewa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), Kościej Anna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Cieślik Jerzy (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Ładziejewska Dagmara (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Tytuł
Ocena znajomości systemu HACCP wśród personelu zakładów gastronomicznych
Evaluation of HACCP Knowledge of the Catering Staff
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 1 (27), s. 53-61, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Gastronomia, Jakość żywności, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Bezpieczna żywność
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Gastronomy, Food quality, Food health safety, Safe food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących znajomości systemu HACCP wśród pracowników zakładów gastronomicznych. Badaniem objęto 100 osób pracujących w losowo wybranych zakładach gastronomicznych, takich jak: restauracje, bary i kawiarnie. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki świadczą o niewystarczającym poziomie wiedzy respondentów i wskazują na konieczność prowadzenia szkoleń w zakresie zasad i znaczenia systemu HACCP wśród osób pracujących w branży gastronomicznej. Od ich poziomu wiedzy w dużym stopniu zależy funkcjonowanie systemu HACCP w zakładzie, co przekłada się na jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of a study on HACCP knowledge among catering staff. The study involved 100 people working in catering establishments randomly selected, such as restaurants, bars and cafes. The research tool was a survey questionnaire. The results indicate an insufficient level of knowledge of the respondents and indicate the need for training in the principles and significance of the HACCP system among people working in the catering industry. Since their knowledge is highly dependent, functioning of the HACCP system in the catering establishment seriously depends on their knowledge which is reflected in the quality and safety of food produced. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślik E., Gębusia A., Kościej A., Łebedyńska M., 2011. System HACCP jako czynnik zwiększający zaufanie klientów zakładów gastronomicznych. Bromat. Chem. Toksykol. 4, 1131--1137.
  2. Cieślik E., Pokrzywa P., Topolska K. 2007. Stopień wdrożenia zasad GHP, GMP oraz HACCP w stołówkach przedszkolnych i szkolnych województwa małopolskiego. Bromat. Chem. Toksykol. 40, 3, 307-311
  3. Czarniecka-Skubina E. 2006. Jakość usługi gastronomicznej w aspekcie żywieniowym, technologicznym i higienicznym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1, 25-34.
  4. Górna J., Ankiel-Homa M., Matuszyk-Flejszman A. 2008. Wpływ informacji o systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności na decyzje nabywcze konsumentów indywidualnych. J. Agribus. Rural Dev. 3 (9), 89-98.
  5. Górna J, Krzymiński M. 2009. Wpływ zintegrowanego systemu zarządzania jakością na zarządzanie procesowe w ocenie kadry zarządzającej i pracowników produkcyjnych palarni kawy Strauss Cafe Poland sp. z o.o. J. Agribus. Rural Dev. 4 (14), 71-84.
  6. Kowalczyk M., Lesiów T. 2008. Stan wiedzy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z zakresu systemów zarządzania jakością. Pr. Nauk. UE Wroc. 30, 82-94.
  7. Nowicki P., Sikora T. 2009. Bezpieczeństwo i higiena żywności w opinii pracowników wybranej sieci barów bistro. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (64), 145-153.
  8. Trafiałek J., Kołożyn-Krajewska D. 2006. Implementacja systemu HACCP w małych zakładach produkujących żywność - wyniki badań prowadzonych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1 (46) Supl., 201-213.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu