BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisławska-Mischke Anna K. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Jednostka Międzywydziałowa), Szopa Andrzej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość
Project of Investment Strategy Course in Distance Learning
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 1035-1042, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Dydaktyka, Szkolnictwo wyższe, Wyższe szkoły ekonomiczne
e-learning, Teaching, Higher education, Higher economic schools
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Cracow University of Economics
Abstrakt
Artykuł opisuje przykład wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość wybranego przedmiotu na specjalności Inżynieria Finansowa. Kurs realizowany jest na platformie Moodle zgodnie z funkcjonującym w uczelni modelem e-learningu. Jest to początkowe stadium projektu, które pozwala już uzyskać wystarczające doświadczenia w kontekście jego rozwoju w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The article describes an example of application the e-learning with LCMS Moodle to distance learning of a course selected from curriculum of specialization Financial Engineering. The contribution shows a pilot implementation, however, gathered experience will be useful for the future development of the project. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gitman L.J., Joehnk M.D., 2008, Fundamentals of Investing, Pearson International Edition.
  2. Bailey R.E., 2005, The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press, Cambridge.
  3. Dalton K.B., 2008, Financial Products. An Introduction Rusing Mathematical and Excel, Cambridge University Press, Cambridge.
  4. Dębski W., 2007, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa.
  5. Francis J.C., Taylor R.W., 2001, Podstawy inwestowania, wycena papierów wartościowych I konstrukcja portfela, DW ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  6. Jajuga K., Jajuga T., 2006, Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
  7. Jonker L.J.G., 1992, Business Economics Didactics: Teaching Methods, Aids, And Evaluation, Academica.
  8. Jabłonowska L., Procedura projektowania i wdrożenia obudowy dydaktycznej wykładu w uczelni ekonomicznej, Szkolny Audyt.pl, http://www.szkolnyaudyt.pl/dydaktyka/?procedura-projektowania-i-wdrozenia-obudowy-dydaktycznej-wykladu-w-uczelni-ekonomicznej,45, 30.03.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu