BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kicia Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Pomiędzy teorią a praktyką - dydaktyka przedmiotu "Portfel inwestycyjny" na studiach Finanse i Rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie
Between Theory and Practice - Didactics of the "Investment Portfolio" Course at the Studies Finance and Accountancy on Faculty of Economics at UMCS
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 1027-1034
Słowa kluczowe
Dydaktyka, Portfel inwestycyjny, Wyższe szkoły ekonomiczne, Szkolnictwo wyższe
Teaching, Investment portfolio, Higher economic schools, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Maria Curie-Skłodowska University
Abstrakt
Artykuł prezentuje rozwiązania, stosowane w dydaktyce przedmiotu "Portfel inwestycyjny" na studiach II stopnia Finanse i Rachunkowość prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym UMCS, których celem jest zapewnienie możliwości zdobycia przez studentów praktycznej wiedzy osadzonej w realiach polskiego rynku finansowego. Prezentowane są wymagania dotyczące projektów analitycznych, jakie przygotowują studenci podczas zajęć oraz perspektywy dalszych zmian w zakresie dydaktyki przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the solutions applied in the didactics of "Investment Portfolio" at the II degree studies of Finances and Accountancy at the Faculty of Economic of Maria Curie-Sklodowska University (UMCS). The solutions presented aim to assure practical abilities for students, especially by preparing projects related to actual Polish and global financial market situation. Some proposals and didactics development solutions are presented in the summary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dale E., Audiovisual Methods in Teaching, Holt, Rinehart and Winston, New York 1969, s. 108.
  2. Flejterski S., Metodyka wykładów i ćwiczeń z nauk o finansach (w świetle teorii i doświadczeń praktycznych), [w:] Kopiński A., Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość, Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu