BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Natura studiów finansowych... czyli o wymogach dotyczących samodzielnej pracy studentów w nauczaniu finansów i rachunkowości
The Nature of Finance Studies... Or about the Requirements of the Stand-Alone Work of Students in the Finance-and-Accounting Education
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 1011-1025, tab., rys.
Słowa kluczowe
Uczenie się, Studenci, Wyższe szkoły ekonomiczne, Dydaktyka, Szkolnictwo wyższe
Studying, Students, Higher economic schools, Teaching, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Łódzki
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest kwestii wykorzystania elementu samodzielnej pracy studentów w toku studiów finansów i rachunkowości. Wskazano przesłanki stosowania tego wymogu, nawiązując do definicji i celów studiowania. Omówiono regulacyjne kwestie związane z formalnym uwzględnieniem pracy własnej studentów w programie studiów. W opracowaniu skoncentrowano się na metodach nauczania-uczenia się wykorzystywanych w toku studiów (podano przykłady stosowane przez wykładowców kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego), omówiono także kwestie oceny efektów pracy własnej studentów. Odniesiono się także do warunków, jakie muszą być stworzone dla umożliwienia (lub zwiększenia efektywności) stosowania tej formy kształcenia. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the issue of stand-alone work of students in the course of finance and accounting studies. The background of using this requirement is presented, drawing the link to the definition and goals of studying. The paper concentrates on the methods of teaching-learning used in the course of studies (the examples used by lecturers of "Finance & Accounting" course on the Economics and Sociology Faculty of the University of Lodz are presented); the issue of students' work assessment is undertaken. Moreover the paper mentions the conditions that have to be created in order to enable (or improve the efficiency) of using this form of education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
  2. Dale E., Audio-visual methods in teaching, Dryden, New York 1969 i NTL Institute, Retention Rates From Different Ways of Learning, [za:] W. Thalheimer, People remember 10%, 20%...Oh Really?, www.willatworklearning.com.
  3. Flejterski S., Metodyka wykładów i ćwiczeń z nauk o finansach (w świetle teorii i doświadczeń praktycznych), [w:] A. Kopiński, Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość, "Materiały konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 67.
  4. Flejterski S., Podstawy metodologii finansów. Elementy komparatystyki, Wydawnictwo Economicus, Szczecin 2006, s. 149.
  5. Klamut J., Makdonaldyzacja i niebieskie migdały, "Forum Akademickie", nr 12/2008; http://www. forumakad.pl/archiwum/2008/12/41_makdonaldyzacja_i_niebieskie_migdaly.html.
  6. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1996.
  7. Kusideł E., Poprawa jakości nauczania a kształcenie ukierunkowane na umiejętności, http://www.kep.uni.lodz.pl/ewakusidel/index/materialy/techniki_uczenia/techniki_uczenia.html.
  8. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1996.
  9. Sobol E. (red.), Nowy słownik języka polskiego, WN PWN, Warszawa 2002, s. 968.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu