BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makowska Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Lekarze i firmy farmaceutyczne - standardy etyczne wzajemnych relacji w Unii Europejskiej
Physicians and Pharmaceutical Companies - Ethical Standards of the Cooperation in the European Union
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2012, vol. 15, s. 143-154
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Rynek farmaceutyczny, Etyka zawodowa, Wartości i normy etyczne, Nieuczciwa reklama
Pharmaceutical market, Professional ethics, Value and ethical norms, Unfair advertising
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obowiązujące w Europie zasady reklamy leków są naruszane przez producentów farmaceutyków. Wiedzą oni bowiem, że skuteczna reklama, nawet jeżeli będzie wiązać się dla nich z karą finansową lub nakazem jej wycofania może im przynieść duże zyski. W wielu krajach sposobem obrony przed tą nie w porządku "grą" jest publiczne napiętnowanie firmy, która złamała prawo lub naruszyła zasady etyczne. Zaostrzanie przepisów i tworzenie nowych samoregulacji kodeksowych może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, jeżeli nie będzie dla nich zrozumienia i akceptacji ze strony pracowników przemysłu farmaceutycznego. Tworzenie czy podpisywanie kodeksów etycznych nie będzie miało znaczenia, jeżeli będzie to jedynie kolejny zabieg marketingowy mający na celu poprawienie wizerunku firmy, a nie rzeczywista chęć podniesienia standardów. (fragment tekstu)

Within last twenty years in the European Union much regulation concerning advertisements of drugs changed. The aggressive marketing operations of producers of medicines caused that new solutions, not only legal but also ethical, had appeared. The European Union is imposing reliable solutions upon its members in the form of directives to which they must adapt their law. They can however decide to choose stricter law than the one which is recommended to them. The European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations - voluntary organization consisting associations of pharmaceutical companies from lots of countries is acting on similar principles. Each of the members belonging to it can implement its own, more restrictive regulation in the national ethical code than a Federation is ordering. Main purpose of this article is reading what legal and ethical solutions of pharmaceutical marketing were accepted in selected countries of the European Union. Whether they are stricter than the ones imposed upon them by European Union? How in this background polish regulations are looking like? In the article also examples of the law-breaking and ethical principles by producers of medicines in the European Union will be presented. It will show sanctions taken out towards them for this reason. A question will be put: are various penalties able effectively to scare the pharmaceutical industry off the unethical or even unlawful advertising? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eurostat, Public Health Statistics. Main Tables, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_health/main_tables (wejście na stronę: 23.04.2011).
 2. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, The Pharmaceutical Industry in Figures, EFPIA 2010, s. 29.
 3. M. Makowska, Etyczne wyzwania współpracy pomiędzy lekarzami a przemysłem farmaceutycznym, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2011, tom 14, nr 2, s. 69 i n.
 4. IMS Health, Total Unaudited and Audited Global Pharmaceutical Market by Region, http://www.imshealth.com/deployedfiles/imshealth/Global/Content/StaticFile/Top_Line_Data/Global%20Pharmaceutical%20Market%20By%20Region_April_2009.pdf (wejście na stronę 22.04.2011).
 5. Dz.U. L. 113/1992, Dyrektywa 92/28/EEC, W sprawie reklamy produktów leczniczych.
 6. Dz.U. L. 311/2001, Dyrektywa 2001/83/EC, W sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
 7. Dz.U. L. 136/ 2004, Dyrektywa 2004/27/EC, Zmieniająca dyrektywę 2001/83/EC w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
 8. EFPIA, About EFPIA, http://www.efpia.org/Content/default.asp?PageID=319 (wejście na stronę: 23.04.2011).
 9. P. Drouault-Gardrat, France, w: Global Legal Group (red.), The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2010. A Practical Insight to Cross-border Pharmaceutical Advertising Work, Global Legal Group, London 2010, s. 125.
 10. LEEM, The French Pharmaceutical Companies Association, http://www.leem.org/medicament/versionanglaise-751.htm (wejście na stronę: 23.04.2011).
 11. OECD, Pharmaceutical Pricing Polices in a Global Market, OECD, Paris 2008, s. 112.
 12. P. Dieners, M. Oeben, Germany, w: Global Legal Group (red.), The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2010. A Practical Insight to Cross-border Pharmaceutical Advertising Work, Global Legal Group, London 2010, s. 131.
 13. P. La Licata, F. Chiattelli, Italy, w: Global Legal Group (red.), The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2010. A Practical Insight to Cross-border Pharmaceutical Advertising Work, Global Legal Group, London 2010, s. 167.
 14. Farmindustria, Code of professional conduct Farmindustria 2009, http://www.farmindustria.it/pubblico/02cofain.pdf (wejście na stronę 25.04.2011).
 15. Istituto di Autodisciplina pubblicitare, Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, s. http://www.iap.it/it/codice.htm (wejście na stronę 25.04.2011).
 16. Dz. U. 2001 nr 126 poz. 1381, Ustawa Prawo farmaceutyczne.
 17. Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne.
 18. Dz. U. 2008 nr 210 poz. 1327, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych.
 19. C. Orellana, German Doctors Links with Drug Firm Investigated, "The Lancet" 2002, nr 359, s. 1039.
 20. G. Carpenter, Italian Doctors Face Charges over GSK Incentive Scheme, "The Lancet" 2004, nr 363, s. 1873.
 21. P. Villanueva, S. Peiro, J. Librero, I. Pereiro, Accuracy of Pharmaceutical Advertisements in Medical Journals, "The Lancet" 2003, nr 361, s. 27-32.
 22. M. Lizut, Jak ustawić lekarza, "Gazeta Wyborcza" 2006, nr 120, s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1526
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu