BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płachciak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sprawiedliwość międzygeneracyjna w kontekście idei rozwoju zrównoważonego
Intergenerational Justice in the Context of Sustainable Development Idea
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2012, vol. 15, s. 99-106, tab.
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Pokolenia, Sprawiedliwość
Sustainable development, Generation, Justice
Uwagi
summ.
Abstrakt
W epoce globalnych zagrożeń oraz globalnych zależności i powiązań odpowiedzialność moralna człowieka nie powinna ograniczać się do jego bezpośrednich działań, których skutki są odczuwalne tylko przez niego samego, za które może być on pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Musi on być świadomy swojej odpowiedzialności za ekologiczną i finansową ochronę przyszłych pokoleń. Pojęcie sprawiedliwości międzypokoleniowej, będące jedną z najważniejszych wartości idei rozwoju zrównoważonego, nie może być traktowane jedynie jako pobożne życzenie, ma mieć swoje godne miejsce w konstytucjach wszystkich współczesnych krajów demokratycznych. Ochrona praw oraz interesów przyszłych pokoleń nie powinna być pozostawiona swobodnej ocenie polityków, którzy w codziennej walce o partykularne interesy swoich partii, często zapominają o prawach potomnych. W skali międzynarodowej szczególną rolę w kwestii skodyfikowania pojęcia sprawiedliwości międzygeneracyjnej mogą odegrać Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, bowiem w większości krajów nie podlegają oni presji dążeń o reelekcję. Można więc spodziewać, że wykażą się większym zainteresowaniem o stworzenie prawnych podstaw ładu globalnego. (fragment tekstu)

The aim of the article is an attempt of presentation the relation between intergenerational justice and the idea of sustainable development. Definitions which are related to Brundtland Report explain sustainable development as development that satisfies needs of present generations without depriving the needs of future generations. So it is clearly defined there is no mean of a short time satisfaction, but rather of a wider context - just distribution of goods and obligations (natural and financial) between generations. Thus the political decisions should concern present problems in such a way that would guaranty material as well as social foundations for further development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 67.
  2. J. Rifkin, Europejskie marzenie - jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa "American dream", Wydawnictwo NADIR, Warszawa 2005, s. 245.
  3. J. Tremmel, Wprowadzenie sprawiedliwości międzypokoleniowej do konstytucji narodowych, "Studia Polityczne" 2006, nr 18, s. 178.
  4. J. Cohen, Deliberation and democratic legitimacy, w: H. Hamlin, B. Pettit (red.), The good polity, Basil Blackwall, Oxford 1997, s. 75-76.
  5. J. Sikora, Demokracja deliberatywna jako wyraz równości dostępu do procesów uzgadniania dóbr nadrzędnych, w: W. Bokejlo, A. Pacześniak, Równość w Unii Europejskiej - teoria i praktyka, Wydawnictwo ALFA, Wrocław 2008, s. 86.
  6. J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1993, s. 86.
  7. A. Szachaj, Jednostka czy wspólnota - spór liberałów z komunitarystami a "sprawa polska", Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2000, s. 98.
  8. R. Sobański, Prawa człowieka a ekologia, w: R. Sobański, Prawa człowieka w państwie ekologicznym, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1998, s. 314-317.
  9. A. Giddens, Klimatyczna katastrofa, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2010, s. 129.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1519
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu