BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Anioła Paulina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce
Polish Households' Savings
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 1 (27), s. 5-18, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Oszczędności, Oszczędności gospodarstw domowych, Produkt krajowy brutto (PKB)
Savings, Household savings, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę oszczędności sektora gospodarstw domowych w Polsce. Z przeprowadzonej analizy wynika, że - mimo znaczącego wzrostu wartości aktywów finansowych - zdolność akumulacji kapitału wewnętrznego w Polsce, postrzegana w kontekście oszczędności generowanych przez sektor gospodarstw domowych, jest generalnie niska. Wykazuje ona negatywną tendencję wyznaczoną przez malejącą relację oszczędności gospodarstw domowych do PKB, regresję w stopie oszczędzania mierzonej wartością oszczędności do wartości dochodów dyspozycyjnych gospodarstw domowych, a także przez odsetek Polaków deklarujących posiadanie jakichkolwiek oszczędności. Ponadto, mimo znaczącego wzrostu skumulowanych oszczędności, radykalnych zmian nie zaobserwowano w portfolio aktywów finansowych gospodarstw domowych, w którym nadal wyraźnie dominują najmniej ryzykowne aktywa w postaci lokat bankowych i gotówki. Uzasadnia to postrzeganie zmian w portfolio finansowym gospodarstw domowych w Polsce przede wszystkim w kontekście procesów o charakterze ewolucyjnym, przybliżającym w tym aspekcie sektor gospodarstw domowych w Polsce do sektora gospodarstw domowych rozwiniętych krajów UE. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issue of Polish households' savings. The analysis show that the level of households' savings, measured as a relation to GDP, as a relation to household's disposable income and as a percentage of households declaring to have savings, is generally low and it draws negative trend. Moreover, in the households' saving portfolio safe assets dominates such as bank deposits and cash while more risky assets are not popular among Polish households. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gross household saving rate. Statistics database. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 06.2012].
 2. Gross savings (% of GDP). The World Bank, World Development Indicators, World Bank national accounts data and OECD National Accounts data files. http://data.worldbank.org[dostęp: 06.2012].
 3. Leetmaa P., Rennie H., Thiry B., 2009. Household saving rate higher in the EU than in the USA despite lower income. Household income, saving and investment, 1995-2007. Eurostat, Statistics in Focus, 29.
 4. Mierzejewska G., Urbaniec A., 2012 a. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kwartale 2011 r. NBP, Instytut Ekonomiczny. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].
 5. Mierzejewska G., Urbaniec A., 2012 b. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IV kwartale 2011 r. NBP, Instytut Ekonomiczny. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].
 6. Mierzejewska G., Urbaniec A., 2012 c. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kwartale 2012 r. NBP, Instytut Ekonomiczny. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].
 7. Nowak A.Z., Ryć K., 2002. Oszczędności w okresie transformacji. Studia Europejskie 2. OECD Factbook. 2011. http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook [dostęp: 06.2012].
 8. Olszewska G., 2010. Stopy oszczędności wewnętrznych a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej na przykładzie Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Acta Univ. Lodziensis 238.
 9. Orłowski W.M., 2003. Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 2010, 2013-15. Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa. http://www.zporr.gov.pl [dostęp: 06.2012].
 10. Ostrowska K., 2012. Mamy problem z oszczędzaniem. http://www.ekonomia24.pl [dostęp: 06.2012].
 11. Oszczędzanie Polaków w latach 1995-2012. Sondaże Ipsos. www.ipsos.pl [dostęp: 06.2012].
 12. Postawy Polaków wobec oszczędzania. 2011. Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Pentor.
 13. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2003. Studia i analizy statystyczne. GUS, Warszawa. www.stat.gov.pl [dostęp: 06.2012].
 14. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2006-2009. Studia i analizy statystyczne. GUS, Warszawa. http://www.stat.gov.pl [dostęp: 06.2012].
 15. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006 r. 2008. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].
 16. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r. 2009. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].
 17. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. 2010. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].
 18. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. 2011. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].
 19. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r. 2012. Raport NBP, Warszawa. http://www.nbp.pl [dostęp: 06.2012].
 20. Rytelewska G., Szablewski A., 1993. Oszczędności w gospodarce rynkowej. Bank i Kredyt 4.
 21. Rocznik giełdowy. Dane za rok 2001. 2002. Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa.
 22. Rocznik giełdowy. Dane za rok 2008. 2008. Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu