BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sompolska-Rzechuła Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Efektywność klasyfikacji a parametryczna metoda doboru cech diagnostycznych
The Classification's Efficiency for the Parametric Method of Feature Selection
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 287-297, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Klasyfikacja, Ekonometria, Metody klasyfikacyjne
Classification, Econometrics, Classification methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono dwa warianty parametrycznej metody doboru cech: z sumą oraz medianą elementów kolumny macierzy współczynników korelacji. Klasyczna wersja (z sumą) tej metody doboru cech ma pewne niedogodności, które mogą być zniwelowane przez zastąpienie sumy elementów kolumny macierzy współczynników korelacji ich medianą. Powoduje to zmniejszenie wrażliwości na wartości odstające współczynników korelacji. Celem artykułu było określenie wpływu wyników dwóch podejść w parametrycznej metodzie doboru na efektywność klasyfikacji obiektów. W każdej klasyfikacji wyłoniono, metodą Warda, po trzy klasy województw i zbadano efektywność otrzymanych podziałów, wykorzystując wskaźniki homogeniczności, heterogeniczności oraz poprawności grupowań, w których role środków ciężkości odgrywała mediana Webera.(abstrakt oryginalny)

The article presents two variants of the parametric feature selection method: with the sum and median of the elements in the column of the correlation coefficients matrix. The classic version has some disadvantages. The application of the median in place of the sum gives the possibility of the elimination of these disadvantages. This reduces sensitivity to outliers correlation coefficients. The aim of the paper is to determine the effect of the results of two different approaches for parametric selection method for the classification's efficiency. Three groups were extracted in the classifications by means of the Ward's method. The effectiveness of classifications was checked by use of homogeneity, heterogeneity and correctness of clustering coefficients. The approach was used in the assessment of the classification's efficiency, with the center of gravity replaced with the Weber's median.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balicki A., Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
  2. Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  3. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
  4. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
  5. Panek T. (red.), Statystyka społeczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  6. Ward J.H., Hierarchical grouping to optimize an objective function, "Journal of the American Statistical Association" 1963, no 58.
  7. Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu