BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaborski Artur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Agregacja preferencji indywidualnych z wykorzystaniem miar odległości i programu R
Individual Preferences Aggregation by Using Distance Measures and R Program
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 298-307, tab., bibliogr. 8 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Agregacja modeli, Teoria wyboru społecznego, Ekonometria, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Aggregation models, Social choice theory, Econometrics, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie metod agregacji indywidualnych ocen preferencji za pomocą dwóch miar odległości. Są to odległość Spearmana (Spearman footrule distance) i odległość τ - Kendalla. Miary te są wykorzystywane do agregacji rang w środowisku R. Na zakończenie zaprezentowano przykład agregacji preferencji z wykorzystaniem funkcji BruteAggreg pakietu RankAggreg.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the methods of aggregating individual preferences scores by using two distance measures. They are Spearman footrule distance and Kendall's tau distance. These measures are used to rank aggregation in the R software. Finally, an example of preference aggregation is presented in which the BruteAggreg function of RankAggreg package is used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  2. Copeland A.H., A reasonable Social Welfare Function, University of Michigan, 1951.
  3. Kendall M.G., A new measure of rank correlation, "Biometrika" 1938, no 30.
  4. Kurzydłowski A., Zaborski A., Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniu preferencji, [w:] Taksonomia 11, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1022, AE, Wrocław 2004.
  5. Lissowski G., Metody agregacji indywidualnych preferencji, "Studia Socjologiczne" 2000, nr 1, 2.
  6. Pihur V., Datta S., Datta S., RankAggreg, an R package for weighted rank aggregation, BMC Bioinformatics, 2009, http://www.biomedcentral.com/1471-2105/10/62.
  7. Varian H.R., Mikroekonometria, PWN, Warszawa 1997.
  8. Walesiak M., Pomiar odległości obiektów opisanych zmiennymi mierzonymi na skali porządkowej - strategie postępowania, [w:] Taksonomia 19, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 242, Wrocław 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu