BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zastosowanie algorytmu mrówkowego do optymalizacji czasowo-kosztowej projektów informatycznych
Ant Colony System Application for Time-Cost Optimization of Software Projects
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 343-355, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Harmonogram, Projektowanie systemów informatycznych
Schedule, Information system design
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Harmonogramowanie projektów informatycznych jest problemem specyficznym pośród problemów harmonogramowania projektów z ograniczonymi zasobami, największą bowiem rolę odgrywa w tym przypadku czynnik ludzki i kompetencje wykonawców poszczególnych czynności. Czas trwania czynności projektowych pozostaje w ścisłym związku z kosztem jej wykonania ze względu na zróżnicowanie płacowe występujące wśród specjalistów IT. W pracy zaprezentowano algorytm mrówkowy, za pomocą którego dokonuje się optymalizacji czasowo-kosztowej projektów informatycznych.(abstrakt oryginalny)

Scheduling software projects is a specific problem among resource-constrained project scheduling problems because of the huge role of the human factor and competence of individual operations contractors. Duration of activity is closely related to the cost of implementation because of the wage differences that occur among IT professionals. The paper presents an ant colony system used to perform the time-cost optimization of IT projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alba E., Chicano J., Software project management with GAs, "Information Sciences" 2007, no 177(11).
 2. Alcaraz J., Maroto C., Ruiz R., Solving the multi-mode resource-constrained project scheduling problem with genetic algorithms, "Journal of Operational Research Society" 2003, vol. 54.
 3. Alvarez-Valdes, R., Tamarit, J. M., Heuristic Algorithms for Resource-Constrained Project Scheduling: A Review and an Empirical Analysis. Part I, [w:] Advances in Project Scheduling, R. Slowinski, J. Weglarz (red.), Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam 1989.
 4. Anzanello M.J., Fogliatto F.S., Learning curve models and applications: Literature review and research directions, "International Journal of Industrial Ergonomics" 2011, no 41(5).
 5. Barreto A., Barrios M.D.O., Werner C.M.L., Staffing a software project: A constraint satisfaction and optimization-based approach, "Computers & Operations Research" 2008, no 35(10).
 6. CHAOS Summary 2009, Raport The Standish Group, Boston 2009.
 7. Chen W.-N. i in., Optimizing Discounted Cash Flows in Project Scheduling - An Ant Colony Optimization Approach, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews 2010.
 8. Chen W.-N., Zhang J., Ant Colony Optimization for Software Project Scheduling and Staffing with an Event-Based Scheduler, IEEE Transactions on Software Engineering, 2012.
 9. Chiang C., Huang Y., Wang W., Ant colony optimization with parameter adaptation for multi-mode resource-constrained project scheduling, "Journal of Intelligent & Fuzzy Systems" 2008, no 19.
 10. Dorigo M., Optimization, Learning and Natural Algorithms, rozprawa doktorska, Politecnico di Milano, Włochy 1992.
 11. Filho A.B. i in., Staff Scheduling Optimization in Information Technology Projects, International Conference on Service Systems and Service Management, 2007.
 12. Iredi S., Merkle D., Middendorf M., Bi- criterion optimization with multi colony ant algorithms, "Lecture Notes in Computer Science" 2001, vol. 1993.
 13. Otero L.D. i in., A systematic approach for resource allocation in software projects, "Computers & Industrial Engineering" 2009, no 56(4).
 14. Patterson J., A comparison of exact procedures for solving the multiple constrained resource project scheduling problem, "Management Science" 1984, 30, 7.
 15. Słowiński R., Two approaches to problems of resource allocation among project activities - a comparative study, "The Journal of the Operational Research Society" 1980, vol. 31.
 16. Sprecher A., Drexl A., Multi-mode resource-constrained project scheduling by a simple, general and powerful sequencing algorithm, "European Journal of Operational Research" 1998, vol.107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu