BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartłomowicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Prognozowanie sprzedaży z wykorzystaniem modelu dyfuzji oraz programu R
Sales forecasting using Bass diffusion model and program R
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 210-220, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Dyfuzja, Prognozowanie, Prognozowanie sprzedaży
Diffusion, Forecasting, Sales forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z narzędzi umożliwiających prognozowanie wielkości sprzedaży jest model dyfuzji Bassa, którego cechą charakterystyczną jest potwierdzona wieloma zastosowaniami uniwersalność modelu w prognozowaniu sprzedaży produktów nowo wprowadzonych na rynek należących do różnych segmentów rynku. Celem artykułu jest prezentacja pakietu BASS opracowanego dla programu R, który należy obecnie do najważniejszych niekomercyjnych programów umożliwiających analizę statystyczno-ekonometryczną oraz prognozowanie. W artykule przedstawione zostały funkcje pakietu umożliwiające określenie krzywej Bassa dla produktu, a także zaprezentowany został przykład prognozowania sprzedaży z wykorzystaniem pakietu BASS.(abstrakt oryginalny)

One of the tools for sales forecasting is Bass diffusion model. Its characteristic feature is confirmed by the numerous applications of the universality of the model in predicting sales of products newly introduced to the market under different market segments. The main aim of the article is to present the BASS R package developed for R environment, which now is one of the most important programs for statistical, econometric analysis and forecasting. The article presents the functions of the BASS R package which allows to specify Bass curve for the product. There is also presented an example of sales forecasting using BASS R package.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran S.J., Davis D.K., Teorie komunikowania masowego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 2. Bass F.M., A new product growth for model consumer durables, "Management Science" 1969, nr 15.
 3. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 1997.
 4. Dodds W., An application of the Bass model in long term new product forecasting, "Journal of Marketing Research" 1973, nr 10.
 5. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 6. Kosińska E., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008.
 7. Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 8. Prymon M., Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu, Ekspert, Wrocław 1999.
 9. Rogers E.M., Diffusion of Innovations (1st edition), The Free Press, London 1962.
 10. Rogers E.M., New product adoption and diffusion, "Journal of Consumer Research" 1976, nr 2.
 11. Walesiak M., Gatnar E. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa 2009.
 12. Wright M., Charlett D., New product diffusion models in marketing: an assessment of two approaches, Marketing Bulletin 1995, 6, Article 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu