BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ropuszyńska-Surma Edyta (Politechnika Wrocławska), Węglarz Magdalena (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Strategie zachowań przedsiębiorstw na rynku ciepła
Strategies of Firms Behawior on Heat Market
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 145-156, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Teoria gier, Prognozowanie, Energia cieplna
Game theory, Forecasting, Thermal energy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule został przedstawiony model przykładowego monopolistycznego rynku ciepła. Przeanalizowano w nim zachowania monopolisty w przypadku podjęcia próby wejścia nowego gracza na rynek. Problem decyzyjny przedstawiono z perspektywy podejmowanych przez monopolistę działań odstraszających, wykorzystując w tym celu teorię gier, a dokładnie grę dwuosobową o sumie niezerowej. Przeprowadzono analizę według modelu Cournota, w którym strategiami graczy są wielkość produkcji, w tym przypadku ilość wytworzonego ciepła. Zaproponowana została funkcja celu, do zdefiniowania której konieczne było oszacowanie krzywej kosztów przeciętnych przedsiębiorstwa. Krzywa kosztów przeciętnych została oszacowana na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie ciepłowniczym. Opierając się na otrzymanych wynikach, zaproponowano strategie działania dla obu graczy.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a model of local heat market, which has monopolistic structure, as well as an analysis of monopolist's behavior in case of new player's entrance on the market. The decision problem was shown from the perspective of the activities undertaken by the monopolist to scare potential competitors off. For this aim the game theory was used, namely the game of two players with non-zero-sum. The analysis was conducted according to the Cournot's model, where players' strategy is a production volume, in this case the quantity of heat production. There were estimated average cost curves for two firms, which was necessary to define purpose function. The average cost curves were modelled on the basis of the research which was conducted in the power heat company. The obtained results of the research are presented as the summary of this article, which is a proposal of the strategies for the two enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
  2. Cherubin W., Zasada TPA - ogólne przesłanki realizacji, [w:] Jaki model rynku energii?, Seria wydawnicza "Biblioteka Regulatora", Warszawa 2001.
  3. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23.04.2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, DzU UE no L140L z 5.06.2009.
  4. Główny Urząd Statystyczny, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice 2011.
  5. Ropuszyńska-Surma E., Ropuszyńska-Hanuza U., Klienci usług sieciowych w energetyce, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 151, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
  6. Ropuszyńska-Surma E., Rusiński E., Szalbierz Z., Węglarz M., Analiza wpływu inwestycji Fortum na rozwój miasta Wrocławia, Politechnika Wrocławska, Raport SPR-16/2012, Wrocław 2012.
  7. Straffin P., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
  8. Ustawa Prawo energetyczne z 10.04.1997 r., DzU 2006, nr 89, poz. 625 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu