BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlukowicz Roman (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Prognostyczne właściwości wartości rynkowej nieruchomości
Terms of Prognosis of Property Market Value
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 117-125, bibliogr. 19 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wycena nieruchomości, Wartość rynkowa, Prognostyka
Real estate valuation, Market value, Forecaster
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wartość rynkowa nieruchomości, szczególnie jej prognoza, teoretycznie powinna odgrywać kluczową rolę w zbiorze informacji wykorzystywanym w procesach decyzyjnych poszczególnych uczestników rynku nieruchomości. Dużo mniej oczywiste okazują się praktyczne aspekty przedmiotowej prognozy. Dyskusyjne pozostają bowiem zagadnienia dotyczące zakresu tej prognozy, a zwłaszcza metodologicznych i metodycznych podstaw jej budowy. Występujące problemy to konsekwencja bardzo szczególnych cech nieruchomości jako obiektu prognozy oraz specyfiki wartości rynkowej nieruchomości jako zmiennej prognozowanej. Kluczowe okazują się na tym tle pytania, czy prognoza wartości rynkowej nieruchomości jest w ogóle możliwa, czy wręcz oszacowana przyszła jej wielkość jest prospektywnym wnioskiem o właściwościach projekcji zupełnie nieprzystającej do sądów nazywanych prognozami.(abstrakt oryginalny)

The property market value, especially its prognosis, theoretically ought to play the major role in the information inventory used in the decision making processes of individual actors of the real property market. The practical aspects of forecasting seem far less obvious as the scope of the forecast and its methodology are arguable. The issues that accompany the forecast are related to the unusual features of real properties as a subject of the prognosis and to the nature of property market value as a dependent variable. The key questions at this point are whether property market value forecast is feasible or even whether the real property estimated future value is a prospective conclusion, rather projective in nature, and cannot be included in the terms of prognosis. The article discusses these topics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartłomowicz T., Symulacja Monte Carlo jako narzędzie prognozowania wybranych aspektów rynku nieruchomości, [w:] Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno- gospodarczych, red. B. Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 2. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 3. Czerwiński Z., Guzik B., Prognozowanie ekonometryczne, PWE, Warszawa 1980.
 4. Guzik B., Wstęp do teorii prognozowania i symulacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 5. Kucharska-Stasiak E., Odwzorowanie cech nieruchomości w cenach i skutki dla procesu wyceny, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 18, nr 3, Olsztyn 2010a.
 6. Kucharska-Stasiak E., Powrót do źródeł - dyskusja wokół wartości rynkowej, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 3(67), Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2010b.
 7. Kucharska-Stasiak E., Odwzorowanie rynku w procesie wyceny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011a.
 8. Kucharska-Stasiak E., Pomiar wartości na gruncie ekonomii - reperkusje dla wyceny nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 19, nr 1, Olsztyn 2011b.
 9. Kucharska-Stasiak E., Wycena bez wartości - przyczyny i skutki, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 20, nr 2, Olsztyn 2012.
 10. Pawlukowicz R., O prognostycznej orientacji rynkowych sposobów wyceny nieruchomości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003a.
 11. Pawlukowicz R., Wycena rynkowa nieruchomości a przewidywanie (szacowanie statystyczne) i prognozowanie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003b.
 12. Pawlukowicz R., Zasadnicze uwarunkowania praktycznej przydatności prognoz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 103, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 13. Pawlukowicz R., Informacje prognostyczne w rynkowych sposobach wyceny nieruchomości - identyfikacja i pozyskiwanie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 185, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 14. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 15. Prystupa M., Czy możliwa jest prognoza wartości nieruchomości?, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1(73), Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2012.
 16. Sobczyk M., Prognozowanie. Teoria przykłady zastosowania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
 17. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 2010, nr 102, poz. 651 ze zm.
 18. Wiśniewski R., Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości, Rozprawy i Monografie nr 124, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007.
 19. Wyżnikiewicz B., Prognostyczny galimatias, "Rzeczpospolita" z dnia 19.04.2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu