BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mach Łukasz (Politechnika Opolska)
Tytuł
Determinanty ekonomiczno-gospodarcze oraz ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych
Economic Determinants and their Impact on Development of Residential Real Estate Market
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 106-116, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Rozwój regionalny, Analiza czynnikowa
Real estate market, Regional development, Factor analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano identyfikacji czynników kluczowych dla rozwoju regionalnego oraz określono istotność ich wpływu na kształtowanie się ceny metra kwadratowego nieruchomości mieszkaniowych. Identyfikację czynników przeprowadzono, uwzględniając wybrane zmienne ekonomiczno-gospodarcze oraz zmienne mające wpływ na sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Identyfikacji wyżej wymieniowych czynników dokonano z wykorzystaniem analizy czynnikowej, wyodrębniając trzy czynniki wpływające na rozwój regionów. Dopełnieniem przeprowadzonych badań było zastosowanie analizy regresji wielorakiej w celu określenia istotności wpływu zidentyfikowanych czynników na cenę metra kwadratowego nieruchomości mieszkaniowych.(abstrakt oryginalny)

The article focuses on the recognition of key factors which affect regional development. What is more their impact on price of square meter of real estate is presented. The recognition of regional development key factors was made taking into account some particular economic variables and other variables, which affect the situation on the residential real estate market. The recognition of the above mentioned factors was made with the use of the factor analysis. The application of the factor analysis resulted in the identification of three factors which affect the development of regions. A factor which affected the regional development the most (57,26%) covered economic variables. The second factor which explained 16,86% of volatility of common resources was the factor which included diagnostics variables on the residential real estate market. The use of multiple regression analysis in order to define the significance of identified factors for the price of square meter of real estate was the complement of the conducted research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
  2. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze, metody i zastosowania, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
  3. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, metody i ich zastosowanie, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  4. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
  5. Morisson D.G., Wielowymiarowa analiza statyczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1990.
  6. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.
  7. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu