BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dittmann Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Prognozowanie cen na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych na podstawie analogii przestrzenno-czasowych
Forecasting Prices on Residential Real Estate Local Markets Based on Area-Time Analogies
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 93-105, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Ceny nieruchomości, Prognozowanie
Real estate market, Real estate prices, Forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono zagadnienia prognozowania krótkookresowego na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych. Zbadano możliwość prognozowania średniej ceny 1 m2 w 6 miastach na podstawie analogii przestrzenno-czasowych. Badania, których wyniki zaprezentowano w artykule, stanowią kontynuację wcześniejszych analiz, które wykazały występowanie podobieństwa w kształtowaniu się cen na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych (z przesunięciem w czasie). W niniejszym artykule wykazano, iż prognozy z zastosowaniem metod analogowych opartych na analogiach przestrzenno-czasowych cechuje dobra trafność, zatem ich stosowanie na rynkach nieruchomości jest zasadne.(abstrakt oryginalny)

The paper addresses the issues of short-term forecasting on residential real estate local markets. The possibility of forecasting an average price of 1 square metre based on area- time analogy in 6 cities was examined. The study presented in the paper is the continuation of previous studies which showed a similarity in the behavior of prices on the local housing markets (with a time lag). In this paper we have shown that the predictions using analogue methods based on area-time analogies have good accuracy and therefore, their use in real estate markets is justified.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brooks Ch., Tsalacos S., Real Estate Modelling and Forecasting, Cambridge University Press, 2010.
 2. Cieślak M., Jasiński R., Miara podobieństwa funkcji, "Przegląd Statystyczny" 1979, nr 3-4.
 3. Dittmann I., Lokalne rynki mieszkaniowe w Polsce - podobieństwo pod względem zmian cen transakcyjnych oraz dostępności mieszkań, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2012, vol. 20, nr 1, Olsztyn.
 4. Dittmann I., Diversity and similarity of average transaction prices of 1 m2 of residential space on selected local markets in Poland, "Management" 2011a, vol. 15, no 2.
 5. Dittmann I., Podobieństwo zmian średnich cen transakcyjnych 1 m2 powierzchni mieszkań w wybranych miastach województwa śląskiego , Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011b.
 6. Dittmann I., Transaction prices of apartments in selected polish cities - statistical analysis, "Економічний аналіз", 2011c рік. Випуск 9, no 2, Тернопільський національний економічнийуніверситет.
 7. Ghysels E. i in., Forecasting real estate prices, prepared for "The Handbook of Economic Forecasting" 2012, vol. II, G. Elliott, A. Timmermann (red.), http://www.people.usi.ch/plazzia/HandRE_GPTV. pdf.
 8. Gnat S., Zastosowanie wybranych metod prognozowania na rynku nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2011, vol. 19, nr 3.
 9. Pace R. Kelley i in., A method for spatial-temporal forecasting with an application to real estate prices, "International Journal of Forecasting" 2000, vol. 16, Issue 2, April-June 2000.
 10. Raport AMRON-SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 1/2011, marzec 2011, Związek Banków Polskich.
 11. Raport AMRON-SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 3/2011, marzec 2011, Związek Banków Polskich.
 12. Raport AMRON-SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2010, czerwiec 2010, Związek Banków Polskich.
 13. Szanduła J., analogie_makro2.xls; http://szandulajacek.republika.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu