BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chybalski Filip (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Niepewność w prognozowaniu dochodów emerytalnych
Uncertainty of Forecasting Retirement Incomes
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 46-56, bibliogr. 17 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
System emerytalny, Prognozowanie, Konsumpcja, Niepewność
Pension schemes, Forecasting, Consumption, Uncertainty
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie i scharakteryzowanie najważniejszych uwarunkowań determinujących poziom niepewności w prognozowaniu dochodów emerytalnych. W artykule wykorzystano metody studiów literaturowych, opisową oraz eksplanacji (wyjaśnienia). Punktem wyjścia dla podjętych rozważań są dwie teorie ekonomiczne, traktujące o wygładzaniu przez jednostkę konsumpcji w czasie: model cyklu życia oraz teoria dochodu permanentnego. Wskazano i scharakteryzowano główne źródła niepewności w prognozowaniu dochodów emerytalnych. Szczególny akcent położono na konstrukcję systemu emerytalnego oraz problematykę racjonalności i adaptacyjności decyzji emerytalnych jednostek. Sformułowano wniosek, że niepewność towarzysząca prognozowaniu dochodów emerytalnych jest znacząca i istotnie obniża wiarygodność tego typu prognoz, a tym samym determinuje ich funkcję i użyteczność.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is the indication and characteristics of the most important conditions determining uncertainty of forecasting retirement incomes. In the paper the literature studies, descriptive and explanation methods have been used. The start points for the undertaken considerations are two theories: life cycle model and permanent-income hypothesis. The model of pension system and the topic of rational and adaptive expectations have been emphasized. The main conclusion drawn from the considerations is that the uncertainty of retirement incomes forecasts is significant(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ando A., Modigliani F., The life cycle hypothesis of saving: aggregate implications and tests, "American Economic Review" 1963, no 53.
 2. Arza C., The limits of pension privatization: Lessons from Argentina Experience, "World Development" 2008, vol. 36, no 12.
 3. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
 4. Barr N., Diamond P., The economics of pensions, "Oxford Review of Economics Policy" 2006, vol. 22, no 1.
 5. Beshears J., Choi J., Laibson D., Madrian B., How are preferences revealed?, "Journal of Public Economics" 2008, vol. 92(8-9).
 6. Bissonnette L., van Soest A., Retirement expactations, preferences, and decisions, Netspar Panel Papers, Panel Paper 18, Tilburg 2010.
 7. Blake D., Pension Economics, Pension Institute, West Sussex 2006.
 8. Chybalski F. (red.), Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 9. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 10. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 11. Friedman M., A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton 1957.
 12. Gajek L., Ostaszewski K., Plany emerytalne. Zarządzanie aktywami i zobowiązaniami, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
 13. Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.
 14. Moore F., Mitchel S., Projected retirement wealth and savings adequacy in the health and retirement study, NBER Working Paper 6240, Cambridge 1997.
 15. Samuleson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia. Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 16. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 17. Velculescu, D., Pension Reforms in Emerging Europe: The Uncertain Road Ahead, Proceedings of the Conference on Pensions Systems in Emerging Europe: Reform in The Age of Austerity, EBRD Boardroom, London, 1 April 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu