BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maslij Vadim (Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie - próba budowy prognoz na podstawie wybranych modeli trendu
Foreign Direct Investments in Ukraine - an Attempt to Build Forecasts Based on the Selected Trend Function
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 36-45, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Prognozowanie
Direct investments, Foreign investment, Forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule przedstawiono problemy prognozowania wielkości inwestycji zagranicznych na Ukrainie. Celem badań była próba odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, czy istnieje zależność pomiędzy wielkością próby użytej do budowy modelu prognostycznego i błędem prognozy. Po drugie, czy istnieje zależność pomiędzy długością okresu prognozy i błędem prognozy. Oraz po trzecie, czy istnieje zależność pomiędzy dopasowaniem modelu a wielkością błędu prognozy. Jako model prognostyczny zastosowano funkcje trendu. W wyniku badań stwierdzono, że nie występuje zależność pomiędzy wielkością próby użytej do budowy modelu prognostycznego i błędem prognozy oraz występuje zależność pomiędzy długością okresu prognozy i błędem prognozy. Nie występuje zależność pomiędzy dopasowaniem modelu a wielkością błędu prognozy.(abstrakt oryginalny)

This paper presents problems of forecasting the size of foreign investments in Ukraine. The aim of this study is to answer three questions. First, whether there is a relationship between the sample size used to build a predictive model and error estimates. Second, if there is a relationship between the length of the forecast period and forecast error. And third, whether there is a relationship between the model fit and error estimates. Function trend was used as a forecasting model. The results show that there is not a correlation between the size of the sample used to build a predictive model and forecast error, and there is a relationship between the length of the forecast period and forecast error. There is not a correlation between the model fit and forecast error.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brockwell P.J., Davis R.A., Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag, New York 2002.
 2. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 3. Clements M.P., Hendry D.F., A Companion to Economic Forecasting, Blackwell Publishers, Malden, 2002.
 4. Dittman I., Prognozowanie cen na lokalnych rynkach nieruchomości mieszkaniowych na podstawie analogii przestrzenno-czasowych, ,,Ekonometria" 2012, nr 38.
 5. Dittmann P., Szabela-Pasierbińska E., Dittmann I., Szpulak A., Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 6. Ermer C.M., Cost of error of the forecasting model selection, "Journal of Business Forecasting" 1991, nr 3, s. 10-12.
 7. Fildes R., Hibon M., Makridakis S., Meade N., The accuracy of extrapolative forecasting methods: additional empirical evidence, "International Journal of Forecasting" 1997, nr 1, s. 13.
 8. Harrel F.E., Regression Modeling Strategies, Springer-Verlag, New York 2001.
 9. Harris R., Sollis R., Applied Time Series Modelling and Forecasting, John Wiley, Chichester 2003.
 10. Pardoe I., Applied Regression Modeling, John Wiley, Hoboken 2006.
 11. Wilkinson G.F., How a forecasting model is chosen, "Journal of Business Forecasting" 1989, nr 5, s. 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu