BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hibner Jacek (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The Development of an Information Society and Electronic Commerce in the European Union in the Context of Selected Documents of the EU and International Organisations
Rozwój społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego w Unii Europejskiej w kontekście regulacji Organizacji Międzynarodowych
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 1, s. 103-118, bibliogr. poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Handel elektroniczny, Regulacje prawne, Organizacje międzynarodowe
Information society, e-commerce, Legal regulations, International organisations
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W związku z szybko pojawiającymi się nowymi sposobami korzystania z Internetu i rosnącym dostępem do niego na całym świecie, rozwój handlu elektronicznego (zdefiniowanego przez WTO jako "produkcję, dystrybucję, marketing, sprzedaż i dostawę dóbr i usług za pomocą komunikacji elektronicznej) stał się jednym z kluczowych aspektów zrównoważonego wzrostu. Handel elektroniczny wpływa na produktywność, ułatwia międzynarodowy przepływ dóbr i usług oraz stymuluje eksport i import tychże. Unia Europejska i wiele organizacji międzynarodowych od wielu lat pracują nad harmonizacją prawa dotyczącego handlu elektronicznego oraz nad pobudzeniem i usprawnieniem tego typu wymiany międzynarodowej. W niniejszym artykule autor prezentuje wybrane dokumenty dotyczące handlu elektronicznego opublikowane przez Komisję ONZ ds. Prawa Handlu Międzynarodowego, Światową Organizację Handlu OECD, Międzynarodową Izbę Handlu oraz Unię Europejską od roku 1994. (abstrakt oryginalny)

Due to the rapidly growing use of the Internet, the development of electronic commerce (defined by the World Trade Organization as "the production, distribution, marketing, sale or delivery of goods and services by electronic means"1) has become one of the key aspects of today's sustained growth. It influences productivity, facilitates the international movement of goods and services, and stimulates export and import trade. The European Union, as well as many multinational organisations, is working towards the harmonisation of their rules, and to facilitate and streamline this kind of international exchange. In this article, the author presents selected documents on electronic commerce published by the United Nations Commission on International Trade Law, the World Trade Organization, the Organisation for Economic Cooperation and Development, the International Chamber of Commerce and the European Union since 1994. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Global Action Plan for Electronic Commerce, Alliance for Global Business, July 2002.
 2. A Global Action Plan for Electronic Commerce Prepared by Business with Recommendations for Governments, OECD, Ottawa, 1998, SG/EC(98)11/FINAL.
 3. Czajkowski T. (2011), Comparative Analysis of the Recent Financial Crisis' Impact on the Retail Electronic Commerce in the European Union in the USA and in Poland, [in:] 'Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe', vol. 14, no. 2/2011.
 4. Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive).
 5. Directive 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive).
 6. Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive).
 7. Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive).
 8. Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on Electronic Commerce).
 9. Doha Ministerial Declaration, WTO, Doha, 20.11.2001, WT/MIN(01)/DEC/1.
 10. eEurope 2002 Impact and Priorities, Brussels, 13 March 2003, COM(2001) 140 Final.
 11. eEurope 2005: An Information Society for All, Brussels, 25 May 2002, COM(2002) 265 Final.
 12. Europe and the Global Information Society: Bangemann Report Recommendations to the European Council, Brussels, 26 May 1994.
 13. Europe's Way to the Information Society. An action Plan, Brussels, 19 July 1994, COM(94)347 Final.
 14. Explanatory note by the UNCITRAL secretariat on the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, United Nations, New York, 2007.
 15. Feltynowski M. (2011), Development of the Information Society in Czech Republic, Poland and Slovakia, [in:] 'Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe', vol. 14, no. 3/2011.
 16. Helping SMEs to Go Digital, Brussels, 13.03.2001, COM(2001) 136 Final.
 17. Information Economy Report, Science and technology for Development, The New Paradigm of ICT, United Nations, New York and Geneva, 2007.
 18. i2010 - A European Information Society for Growth and Development, Brussels, 01 June 2005, COM(2005) 229, Final.
 19. Malicious Software (Malware): A Security Threat to the Internet Economy, OECD, Seoul, 17-18.06.2008, DSTI/ICCP/REG(2007)5/FINAL.
 20. Model Law on Electronic Commerce, UNCITRAL 12.06.1996.
 21. OECD Action Plan for Electronic Commerce, OECD, Ottawa, 1998, SG EC(98)9/FINAL.
 22. OECD Policy Guidance for Addressing Emerging Consumer Protection and Empowerment Issues in Mobile Commerce, OECD, Seoul, 17-18.06.2008.
 23. OECD Policy Guidance on Online Identity Theft, OECD, Seoul, 17-18.06.2008.
 24. OECD Recommendation of the Council on the Protection of Critical Information Infrastructure, OECD, Seoul, 17-18.06.2008, C(2008)/35.
 25. Promoting confidence in electronic commerce: legal issues on international use of electronic authentication and signature methods, United Nations, Vienna, 2009.
 26. Recommendation of the Council Concerning Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce, OECD, 1999, C(99)184/FINAL.
 27. Report on International and Regional Bodies: Activities and Initiatives in Electronic Commerce, OECD, Ottawa, 1998, SG/EC(98)10/FINAL.
 28. The Geneva Ministerial Declaration on Global Electronic Commerce, WTO, Geneva, 25 May 1998, WT/MIN(98)/DEC/2 (98-2148).
 29. The Information Society. From Corfu to Dublin. The New Emerging Priorities, Brussels, 24 July 1996, COM(96) 395 Final.
 30. The Seoul Declaration for the Future of the Internet Economy, OECD, Seoul, 18.06.2008.
 31. UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment, United Nations, New York, 2002.
 32. United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, New York, 2007.
 33. Wang, Faye Fangfei, Law of Electronic Commerce, Contemporary Issues in EU, US and China, Routledge Research in IT and E-Commerce Law, Routledge, London & New York, 2010.
 34. Work Programme on Electronic Commerce, WTO, 25.09.1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu