BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiliński Witold (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Beginning of the End of Cost Competitiveness in CEE Countries - Analysis of Dependence between Labor Costs and Internationalization of the Region
Początek końca konkurencyjności kosztowej państw Europy Środkowej i Wschodniej - analiza zależności pomiędzy kosztami pracy a internacjonalizacją regionu
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 1, s. 43-59, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja gospodarki, Konkurencyjność regionów, Koszty pracy
Internationalisation of economy, Regions competitiveness, Labour costs
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest weryfikacja, czy niski poziom kosztów pracy w Europie Środkowej i Wschodniej będący do tej pory jednym z czynników wpływających na konkurencyjność tego regionu pozostanie nim w dłuższej perspektywie czasowej. W pracy na podstawie próby wszystkich państw UE zbadano zależność pomiędzy poziomem internacjonalizacji (stan odpływu BIZ per capita) a kosztami pracy w sektorze przedsiębiorstw i GNP per capita. Analiza regresji potwierdziła istnienie zależności pomiędzy wyżej wymienionymi czynnikami. Oznacza to, że stopniowy wzrost kosztów pracy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej prowadził będzie do stopniowego odpływu BIZ z tego regionu do państw bardziej konkurencyjnych kosztowo. W celu egzemplifikacji powyższych zależności w pracy dodatkowo przedstawiono analizę inwestycji zagranicznych polskich spółek notowanych na GPW, z których to 26 dokonało inwestycji zagranicznych o wyraźnych motywach związanych z obniżeniem kosztów produkcji. Fakt ten potwierdza powolny spadek konkurencyjności kosztowej polskiej gospodarki, tym samym zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań instytucjonalnych mogących utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki w długim okresie. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this study is to verify whether previous low level of labor costs being one of competitive edges of CEE countries is a factor that may determine competitiveness of this region in the long run. In the study a regression analysis has been carried out on the sample of all EU countries in order to verify the dependence between internationalization degree measured by OFDI stock per capita on labor costs in manufacturing sector and on GNP per capita. The results of the regression analysis clearly show the occurrence of such dependence. This means that gradual increase in labor costs in CEE countries will result in not only reduced inflow of investments from developed countries to this region but also transfer of production to more cost competitive countries. In order to exemplify the above econometric model I carried out empirical analysis of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange, identifying the companies for which efficiency-seeking is the main internationalization motive. The analysis of internationalization of 26 companies during the years 1990-2010 clearly shows that a significant part of investments is located outside the territory of Poland, in the countries with lower labor costs. This fact confirms that CEE countries will gradually become less and less attractive in terms of costs not only for MNEs from developed countries but also for the companies originating from transition economies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buckley P. J. and Casson M. (1976), The Future of the Multinational Enterprise, London: Palgrave Macmillan.
 2. Caves R. E. (1971), International Corporations: the Industrial Economics of Foreign Investment, 'Economica', Vol. 38, pp. 1-27.
 3. Dunning J. H. (1981), International Production and Multinational Enterprise, London: Palgrave Macmillan.
 4. Dunning J. H. (1993), Multinational Enterprise and the Global Economy. Reading, Mass., and Wokingham, England: Addison Wesley.
 5. Dunning J. H. and Narula R. (1996), Foreign Direct Investment and Governments, London and New York: Routledge.
 6. Dunning J. H. and Narula, R. (2002), The Investment Development Path revisited, [in]: J. H. Dunning, Theories and Paradigms of International Business Activity. The Selected Essays of John H. Dunning, Volume 1, Cheltenham, UK and Northhampton, MA: Edward Elgar.
 7. Eurostat (2009), Data in focus - Population and social conditions, European Communities.
 8. Filippov S. (2010), Russian Companies: the Rise of New Multinationals, 'International Journal of Emerging Markets' Vol. 5 no. 3/4 pp. 307-332.
 9. Goldstein A. (2009), Multinational Companies from Emerging Economies: Composition, Conceptualization and Direction in the Global Economy, New York: Palgrave Macmillan.
 10. Gorynia M., Nowak J. and Wolniak R. (2010), Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: The IDP trajectories of selected countries, 'Poznan Universtity of economics review', Vol. 10 no. 1 pp. 5-26.
 11. Hymer S. (1976), The International Operations of National Firms: a Study of Direct Foreign Investment, Unpublished 1960 PhD thesis, Cambridge MA: MIT Press.
 12. Jaklic A. and Svetlicic M. (2003), Enhanced Transition Trough Outward Internationalization, Outward FDI by Slovenian Firms. Aldershot: Ashgate.
 13. Johanson J. and Vahlne J-E. (1977), The Internationalisation Process of the Firm: a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitment, 'Journal of International Business Studies', Vol. 8 no. 1, pp. 23-32.
 14. Jansson H. (2007), International Business Strategy in Emergign Country Markets - The Institutional Network Approach, Norhampton: Edward Elgar..
 15. Kalotay K. and Sulstarova A. (2010), Modelling Russian Outward FDI, 'Journal of International Management'. 16 (2010) 131-142.
 16. Kalotay K. (2004), The late riser TNC: Outward FDI from Central and Eastern Europe, Conference paper "New Europe 2020. Visions and Strategies for Wider Europe," Turku School of Economics and Business Administration, Turku.
 17. Kindleberger Ch. (1969), American Business Abroad, Yale University Press, New Haven, CT.
 18. Lall S. (1983), The New Multinationals: The Spread of Third World Enterprises, Chichester West Sussex and New York: Wiley.
 19. Meyer K. (2001), Institutions, Transaction Costs, and Entry Mode Choice in Eastern Europe, Copenhagen Business School, 'Journal of International Business Studies' no. 32: 357-367.
 20. Meyer K. (2004), Perspectives on multinational enterprises in emerging economies, 'Journal of International Business Studies' no. 35: 259-276.
 21. Meyer K., Estrin E., Bhaumik S., and Peng M. W. (2009), Institutions, Resources, and Entry Strategies in Emerging Economies, 'Strategic Management Journal', Volume 30, 61-80, January 2009.
 22. Narula R. (2010), Much Ado about Nothing or Sirens if a Brave New World? MNE Activity from Developing Countries and its Significance for Development, Paris: OECD Development Centre.
 23. Ramamurti R. (2004), Developing countries and MNEs: extending and enriching the research agenda, 'Journal of International Business Studies' no. 35: 277-283.
 24. Ramamurti R. and Singh J. V. (2009), Emerging Multinationals in Emerging Markets. New York: Cambridge University Press.
 25. Rosati D. and Wilinski W. (2003), Outward Foreign Direct Investments from Poland, [in]: Marian Svetlicic and Matija Rojec (Eds.), Facilitating Transition by Internationalization: Outward Direct Investment from Central European Economies in Transition, Aldershot: Ashgate, 175-204.
 26. Rugraff E. (2010), Strengths and Weaknesses of the Outward FDI Paths of the Central European Countries, 'Post-Communist Economies', no. 22: 1, 1 - 17.
 27. Runjuan L., Feils D. and Scholnick B. (2011), Why are different services outsourced to different countries?, 'Journal of International Business Studies', no. 42, 558-571.
 28. Sauvant K. (2008), The rise of Transnational Corporations from Emerging Markets, Northampton: Edward Elgar.
 29. Svetlicic M. and Rojec M. Eds. (2003), Facilitating Transition by Internationalization: Outward Direct Investment from Central European Economies in Transition, Aldershot: Ashgate.
 30. UNCTAD (2010), World Investment Report 2010, Investing in a Low-carbon Economy. New York and Geneva: United Nations.
 31. Vernon R. (1966), International Investment and International Trade in the Product Cycle, 'Quarterly Journal of Economics', LXXX, 190-207.
 32. Wells L. T. (1983), Third World Multinationals, Cambridge, MA: The MIT Press.
 33. Wiliński W. (2011), Internationalization of companies from former communist countries - OFDI from Central, East and South Europe and CIS countries, [in:] M. Marinov (ed), Internationalization of Emerging Economies and Firms, London: Palgrave Macmillan, 40-63.
 34. Wiliński W. (2012), Internationalization through the Warsaw Stock Exchange - an empirical analysis, 'Post-Communist Economies', 24(1), pp. 145-154.
 35. Witt M. and Lewin A. E. (2007), Outward foreign direct investment as escape response to home country institutional constraints, 'Journal of International Business Studies', no. 38: 579-594.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu