BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperkiewicz Witold (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Innovativeness of Poland's Economy - Conditions and Prospects for Development
Innowacyjność Polskiej Gospodarki: Warunki i Perspektywy Rozwoju
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 1, s. 5-22, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka narodowa, Rozwój gospodarczy państwa, Innowacje
National economy, Economic development of the country, Innovations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie oceny poziomu innowacyjności polskiej gospodarki na tle innych krajów Unii Europejskiej i odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości rozwoju innowacyjności w kontekście wyboru odpowiedniej strategii ukierunkowanej na wzmocnienie potencjału technologicznego gospodarki i stworzenie warunków sprzyjających proinnowacyjnym zachowaniom przedsiębiorstw. Struktura artykułu przedstawia się następująco: po wprowadzeniu dokonano oceny poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, następnie zarysowano warunki rozwoju innowacyjności w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem aspektów strategicznych, a w zakończeniu zawarto syntetyczne wnioski płynące przeprowadzonej analizy. (abstrakt oryginalny)

This paper considers the very important issue of innovativeness of Poland's economy with particular attention given to its innovation strategy. The major thesis of the paper argues that the growth of innovativeness of the Polish economy requires structural, institutional, and financial changes in the long run. The analysis is based on the set of indices reported by the European Commission, the Information Technology and Innovation Foundation, Washington, and UNU - MERIT Maastricht University. The structure of the article is as follows: the introduction is followed by an assessment of the level of innovativeness of Poland's economy, explanation of the reasons of poor innovativeness, and then the conditions for innovation in Poland are outlined with particular emphasis on strategic aspects and the final part presents synthetic conclusions derived from the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson R. D. Andes S. M. (2009), Benchmarking EU and U.S. Innovation and Competitiveness, The Information Technology and Innovation Foundation, Washington.
 2. Czapiński, J. & Panek, T. (eds.) (2009), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia.,Vizja Press, Warsaw.
 3. Dworak E. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy, typescript, Institute of Economics, University of Lodz, Lodz.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, (2010), Informacje i Opracowania Statystyczne, Central Statistical Office, Warsaw.
 5. European Innovation Scoreboard 2009, Comparative Analysis of Innovation Performance, www.proinno-europe.eu/metrics.
 6. Fiedor B. (2009) Mikroekonomia transformacji ustrojowej, [in:] Kołodko G. W., Tomkiewicz J.(ed.) 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warsaw.
 7. Heston A., Summers R., & Aten B. (2009), Penn World Table Version 6.3., University of Pennsylvania, August.
 8. Hollanders H., & van Cruysen A., (2009), Design, Creativity and Innovation: A Scoreboard Approach, UNU-MERIT, Maastricht University, February.
 9. Płowiec U. (2010), Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020, 'Ekonomista', Warsaw, No. 5.
 10. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, www.zds.kprm.gov.
 11. Small Polish Statistical Yearbook 2011, Central Statistical Office, Warsaw.
 12. Statistical Yearbook of the Polish Republic 2009, Central Statistical Office, Warsaw.
 13. The Global Competitiveness Report 2008-2009, (2009), World Economic Report, www.weforum.org.
 14. The Global Competitiveness Report 2010-2011, (2011) World Economic Forum, Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu