BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ewolucja działalności agroturystycznej w Polsce i typologia wiejskich gospodarstw turystycznych
Evolution of Agritouristic Activity in Poland and Typology of Rural Tourism Farms
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 4, s. 627-638, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Rozwój turystyki, Obszary wiejskie
Agrotourism, Tourism development, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu ukazano agroturystykę na tle współczesnych tendencji w rozwoju turystyki. Przedstawiono genezę i etapy rozwoju agroturystyki w Polsce wraz z zaznaczeniem charakterystycznych dla poszczególnych etapów cech. Dokonano typologii wiejskich gospodarstw turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich związku z działalnością rolniczą. Podkreślono kierunki ewolucji działalności agroturystycznej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The study presents agritourism on a background of contemporary tendencies of tourism development. The author presented the beginning and stages of agritourism development in Poland and marked the features characteristic for all stages. The study presents different types of agritouristic holdings and takes into account especially their connection with agricultural activity. Moreover, the author emphasized directions of agritouristic activity in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., Biliński J., 2003. Dziedzictwo kulturowe a nowe trendy w popycie i podaży turystycznej. Problemy Turystyki i Hotelarstwa z. 2, 11.
 2. Gaworecki W.W., 2003. Turystyka. PWE, Warszawa, 73.
 3. Idziak W., 2008. Wymyśleć wieś od nowa. Wioski tematyczne. Fundacja Wspomagania Wsi, Koszalin, 36.
 4. Kmita E., Strzembicki L., 1997. Działalność regionalnych stowarzyszeń turystyki wiejskiej w Polsce (wyniki badań ankietowych), [w:] Determinanty sukcesu w turystyce wiejskiej. Wyd. CDiEwR o. Kraków, 83.
 5. Legienis H., 2002. Baza agroturystyczna w kraju i regionach. Instytut Turystyki, Warszawa.
 6. Majewski J., 2009. Tożsamość turystyki wiejskiej - poziomy ogólnokrajowy, regionalny, lokalny, [w:] Turystyczne funkcje obszarów wiejskich. Red. naukowa I. Sikorska-Wolak. Wyd. SGGW, Warszawa, 9-20.
 7. Majewski J., Lane B., 2003. Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa, s. 10.
 8. Perepeczko B., 2004. Przeszłość i przyszłość turystyki wiejskiej w polskim rozwoju lokalnym, [w:] Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. naukowa I. Sikorska-Wolak. Wyd. SGGW, Warszawa.
 9. Roman M., 2009. Klaster okopski jako przykład inicjatywy społecznej, [w:] Turystyczne funkcje obszarów wiejskich. Red. naukowa I. Sikorska-Wolak. Wyd. SGGW, Warszawa.
 10. Staszewska J., 2009. Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym. Wyd. Difin, Warszawa, 91-94, 100-102.
 11. Wojciechowska J., 1996. Elementy trwałe i nowe w strukturze organizacyjnej polskiej agroturystyki (także w kontekście doświadczeń europejskich), [w:] Regionalne aspekty agroturystyki w Polsce. Wyd. CDiEwR o. Kraków, 186.
 12. Wojciechowska L, 2006. Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce. Folia Turistica nr 17, 113.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu