BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sroślak Grzegorz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Państwowe stymulowanie rozwoju turystyki w Federacji Rosyjskiej
Government Stimulation of Tourism Development in Russian Federation
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 4, s. 489-497, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Rynek turystyczny, Rozwój turystyki
Tourism, Tourism market, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstrakt
Stan bieżący turystyki w Federacji Rosyjskiej (FR) jest pochodną dwóch zasadniczych grup czynników. Z jednej strony, stanu zasobów materialnych i oczekiwań społecznych wywodzących się z poprzedniego systemu społeczno-politycznego, a z drugiej - konsekwencją bieżących możliwości finansowych społeczeństwa (bardzo zróżnicowanych) oraz jego aktualnego stanu wiedzy i oczekiwań. W rezultacie ukształtowały się określone tendencje na rynku turystycznym w Rosji. Wzrostowi liczby kosztownych wyjazdów organizowanych przez biura podróży, będącego efektem wzrostu liczby zamożnych klientów, towarzyszy zauważalny wzrost liczby niskobudżetowych wyjazdów organizowanych samodzielnie, często na zasadzie trampingu. Zadanie rozwiązania tych problemów przypisywane jest w FR państwu, które wykorzystuje określone metody działań: organizacyjnych, prawno-regulacyjnych czy materialno-finansowych. Stosowane są one na ogół komplementarnie i stymulują rozwój turystyki zgodnie z przyjętymi i na bieżąco korygowanymi celami polityki turystycznej i makroekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

Current state of tourism in R.F. is imfluenced by two main groups of causes. On one side we have a pool of materials and resources, followed by the society demands created in the previous political system, while on the other hand we have the economical condition of the society [very diversed] and its actual state of knowledge and demands. As a result it led to reation of peculiar tendencies on the tourism market in Russia. There is a growth in the number of costly endeavours organised by the travel agencies, had caused a noticeable rise in the number od wealthy clients, which, on the other side is accompanied by a low - budget of vacations organised by the people on their own, sometimes even as tramps. The task of resolving those problems is lying in the hand of the Russian Federation administration which utilises a number of organisational, legislational and financial initiatives. They are mainly used at once and that results in stimultaion of tourism in corelation to objectives of tourism and macroeconomic politics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boguslavskij MM, 2004. Miezhdunarodnoje chiastnoje pravo. Jurist, Moskva.
  2. Fiederalnyi zakon ot 24 nojabria 1996 g. N 132 "Ob. Osnovah turistichieskoj diejatielnosti v Rosijskoj Fiederaci".
  3. Simonov V.V., Suliakszin S.S., Podporina I.V., Pogorielko M.J, 2008. Budzhet i nałogi v ekonomichieskoj politikie Rossii. Naucznyj Ekspiert, Moskva.
  4. www.gks.ru
  5. www.jookeros.pp.ua
  6. www.minstm.gov.ru
  7. www.rg.ru
  8. www.tourbus.ru
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu