BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Götz Marta (Institute for Western Affairs in Poznań)
Tytuł
The Winner Takes it All? Multidimensional Assessment of Economic Growth Factors in Bundesländer
Zwycięzca bierze wszystko? Syntetyczna i wieloaspektowa ocena czynników wzrostu w niemieckich krajach związkowych
Źródło
Comparative Economic Research, 2010, vol. 13, nr 3, s. 142-161, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Czynniki wzrostu gospodarczego, Rozwój regionalny, Konkurencyjność
Economic growth, Factors of economic growth, Regional development, Competitiveness
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Artykuł stara się dokonać kompleksowej oceny obecnej sytuacji i zmian, jakie zaszły w latach 1991-2009 w zakresie różnych elementów wzrostu gospodarczego w niemieckich krajach związkowych. W tym celu zaproponowano pięciomodułowy schemat syntetyzujący najważniejsze czynniki i umożliwiający opracowanie cząstkowych, a następnie syntetycznego wskaźnika oceniającego potencjał wzrostu w poszczególnych regionach. Wyróżniono: 1) konkurencyjność, czyli ujęcie podażowe, nawiązujące do makroekonomicznej funkcji produkcji, 2) podział branżowy dotyczący udziału sektorów we wzroście gospodarczym, 3) koniunkturę, czyli ujęcie popytowe odwołujące się do kardynalnego równanie makroekonomii, 4) kondycję gospodarczą wyznaczoną kształtowaniem się głównych wskaźników makroekonomicznych oraz 5) klimat gospodarczy obejmujący pozostałe potencjalne determinanty wzrostu gospodarczego. Schemat stanowiący eklektyczne podejście do czynników wzrostu jest próbą wypełnienia luki między wysoce zmatematyzowanym modelowym i abstrakcyjnym ujęciem kwestii wzrostu, jaki przeważa w literaturze akademickiej, a podejściem praktycznym obecnym w prasie biznesowej, czy bieżących analizach politycznych. Otrzymane wyniki wskazują, że najwyższy potencjał wzrostu gospodarczego osiągnęły Bawaria, Badenia Wirtembergia i Nadrenia Północna Westfalia; najsłabszy - Berlin, Brema, Saksonia Anhalt i Meklemburgia Pomorze Przednie. Rezultaty te potwierdzają po części wcześniejsze wnioski innych badań o wciąż utrzymujących się dysproporcjach Wschód - Zachód, ale wskazują też na postęp, jaki wschodnie Landy osiągnęły od momentu Zjednoczenia. (abstrakt oryginalny)

This paper seeks to offer a thorough assessment of current state of the play as well as developments taking place in 1989-2008 with respect to various determinants of economic growth in Germany. The primary aim is to evaluate the growth potential by constructing and consequently calculating the summary index encompassing various dimensions of economy. In order to take a holistic and comprehensive view on economic growth factors, conceptual framework of five modules encapsulating numerous factors and thus incorporating various growth aspects has been put forward. Competitiveness (production function), Sectors (output approach), Business cycle (expenditure approach), General economic condition (main macroindices) and Catalysts (residual - all other factors) are taken into account. Preliminary results confirm to some extent earlier studies pointing to existing West-East Germany's discrepancies. It seems particularly visible when taking into account elements of the first module and - key for long term growth - factors of the fifth unit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 20 Jahre Mauerfall, Der Soli hat bald ausgedient, (2009), Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Nr. 45/3. November 2009
 2. Aufbau Ost, IWH-Chef: Osten braucht keinen neuen Solidarpakt, (2009), Wirtschaftswoche, 31.10.2009
 3. Back above the bar again, (2007), 'The Economist', 12.07.2007
 4. Bundesländerranking - http://www.bundeslaenderranking.de/methodik.html
 5. Das Produktionspotenzial in Deutschland: Ein Ansatz für die Mittelfristprognose, Das Erreichte nicht verspielen, Sachverständigenrat Jahresgutachten 2007/2008
 6. Economic Policy Reforms: Going for Growth, OECD 2009
 7. Eicher T., Strobel T. (2008), Der deutsche Produktivitätsabschwung: Ursachenforschung auf Branchenebene, Ifo Schnelldienst 15
 8. Eicher T., Strobel T. (2009), Information Technology and Productivity Growth, German Trends and OECD Comparisons, Ifo Economic Policy, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA
 9. European Innovation Scoreboard 2007 comparative Analysis of Innovation Performance, European Commission, ProEurope Inno Paper no 6, Ferbuary 2008
 10. European Innovation, Scoreboard (EIS) 2009, Comparative analysis of innovation performance, ProEurope Inno Paper no 15, March 2010
 11. Flassbeck H. (2009), Wendezeit, "An jeder Ecke wurde gesprengt und gedüngt", Wirtschaftswoche, 08.11.2009
 12. Garbicz, M. (2008), Rosnące nierówności dochodowe w Polsce po 1990 roku. Próba opisu mechanizmów. w W. Pacho, M. Garbicz (red.), Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, SGH, Warszawa
 13. Gramke K. (2007), Globalization and the Labour Market in 2030, Prognos AG, Globalization and change, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh
 14. Hausmann R., Klinger B., Wagner R., Doing growth diagnostics in practice: A "Mindbook", CID Working Paper No. 77, Harvard University, September 2008
 15. Heilemann U., Lehmann L., Ragnitz J. (2006), Länder-Rankings und internationale Wettbewerbsfähigkeit Eine kritische Analyse 2006, Nomos Verlag, 2006, Schriften des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, Band 24
 16. Hollanders H., S. Tarantola, A. Loschky (2009), Regional Innovation Scoreboard 2009 - Methodology report, Pro Inno Europe, Brussels
 17. Krawczyk M. (2009), Deficyt budżetu państwa i aktywność gospodarcza, 'Ekonomista' nr 5
 18. Mc Morrow K., Roeger W. (2007), An Analysis of EU Growth Trends, with a particular focus on Germany, France, Italy and the UK, National Institute Economic Review January 2007; no. 199; 82
 19. Misala J. (2007), Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych, Warszawa
 20. Neal, L. (2007), The Economics of Europe and the European Union, Cambridge
 21. Niemcy szykują się na najgorsze, (2009), Rzeczpospolita
 22. Paque, K. H. (2009), Die Bilanz, Eine wirtschaftliche Analyse der Deutschen Einheit, Hanser, München
 23. Pohl R. (2009), Wendezeit, "An jeder Ecke wurde gesprengt und gedüngt", Wirtschaftswoche, 08.11.2009
 24. Ragnitz J., Scharfe S., Schwirtz B. (2009), Bestandsaufnahme der Wirtschaftlichen Fortschritte im Osten Deutschlands 1989-2008 Gutachten im Auftrag der INSM GmbH Köln, Dresden Juli 2009
 25. Rebalancing the world economy: Germany The lives of others, (2009), The Economist, 07.08.2009
 26. Rzońca A. (2005), Finanse publiczne a wzrost gospodarki w długim okresie. Analiza przy wykorzystaniu zmodyfikowanego modelu nabywania wiedzy przez praktykę, Materiały i Studia, Zeszyt nr 198, NBP, Warszawa
 27. Sala-i-Martin X. (eds.) (2009), Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum, Geneva
 28. Schnaas D. (2009), 20 Jahre Mauerfall, Deutschland einig Flickenteppich, Wirtschaftswoche 09.11.2009
 29. Siebert H. (2006), Old Europe's social model - a reason of low growth? The case of Germany, Kiel Working Paper no. 1291, Kiel Institute for World Economics
 30. Sinn H. W. (2008), Separate Dynamik, Wirtschaftswoche, 18.08.2008
 31. Timmer M., O'Mahony M., van Ark B. (2007), EU KLEMS Growth and Productivity Accounts: Overview, November 2007 Release, official KLEMS project website
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu