BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowska-Kuna Joanna (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Creative Products in International Trade Statistics
Kreatywne produkty w statystykach handlu międzynarodowego
Źródło
Comparative Economic Research, 2010, vol. 13, nr 3, s. 47-71, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Handel usługami, Wymiana międzynarodowa, Statystyka handlu zagranicznego, Przemysł kreatywny
International trade, Services trade, International trade, International trade statistics, Creative industry
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Dostrzegając rosnące znaczenie i potencjał przemysłów kreatywnych organizacje międzynarodowe podjęły działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich zmian w statystykach międzynarodowych, tak aby możliwe stało się zbieranie porównywalnych danych pozwalających analizować znaczenie produktów kreatywnych w poszczególnych gospodarkach oraz w wymianie międzynarodowej. Efektem tych działań jest pierwsza baza danych dotycząca udziału produktów kreatywnych w wymianie międzynarodowej opublikowana w 2008 roku przez UNCTAD. Zgodnie z definicją przyjętą przez UNCTAD wszystkie produkty kreatywne podzielono na kreatywne towary i kreatywne usługi. Jednakże w przypadku większości towarów kreatywnych, tak naprawdę mamy do czynienia z usługami zawartymi w towarach. W literaturze przedmiotu istnieje raczej zgoda co do tego, iż produkty określane jako usługi zawarte w towarach, są w większym stopniu produktami usługowymi, niż towarami, mimo iż posiadają cechy charakterystyczne dla towarów. Jednakże w niektórych pracach, również cytowanych w niniejszej publikacji, można spotkać opinie, iż sposób klasyfikacji międzynarodowego handlu usługami zawartymi w towarach nie ma istotnego znaczenia, lub ma znaczenie przede wszystkim dla negocjacji handlowych. Wydaje się jednak, iż nie do końca można zgodzić się z takimi opiniami, ponieważ stosowany obecnie sposób klasyfikacji międzynarodowej wymiany powoduje znaczne niedoszacowanie wartości międzynarodowego handlu usługami, co też często dostrzegane jest w literaturze przedmiotu. Należy ponadto podkreślić, że jest to szczególnie widoczne, właśnie w przypadku analizowanej tu wymiany produktami kreatywnymi, która wykazuje się wysoką dynamiką wzrostu w ostatnich latach, wyższą niż reszta obrotów handlowych. Celem publikacji jest wykazanie, iż większość produktów wytwarzanych przez "przemysły kreatywne", to w rzeczywistości kreatywne usługi zawarte w towarach, a w międzynarodowej wymianie produktami kreatywnymi dominują produkty usługowe. W dalszej części publikacji analizie poddano zmiany w statystykach międzynarodowych, dotyczące sposobu klasyfikacji transakcji w handlu towarami i usługami. Autor publikacji podejmuje również próbę oceny tych zmian, pod kątem tego czy zmierzają one w kierunku zwiększenia stopnia włączenia usług zawartych w towarach oraz usług przesyłanych w formie sygnału elektronicznego do wartości międzynarodowego handlu usługami. (abstrakt oryginalny)

The products generated by the "creative industries" consist of creative goods and creative services. The goal of this publication is to show that most creative products that are classified in international transactions as creative goods are, in fact, creative services embodied in goods. In practice it means that in international trade in creative products it is the service products that dominate and international trade in creative services is highly underestimated. Changes in international statistics relating to the methods of classifying trade transactions in goods and services are analyzed in the further part of this paper. The author of the study makes also an attempt to evaluate if these changes are aimed at increasing the inclusion of embodied services and services delivered electronically into the value of international trade in services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balance of Payments and International Investment Position Manual (2008), International Monetary Fund, Washington
 2. Bendyk E. (2005), Dlaczego nie ma pracy? - Aktywni i ... dezaktywowani, 'Polityka', Issue no. 17/2005
 3. Bhagwati J. N. (1986), International Trade in Services and Its Relevance for Economic Development, [in:] O. Giarini (ed), The Emerging Service Economy, Pergamon Press, Geneva.
 4. Bhagwati J. N. (1984), Splintering and Disembodiment of Services, 'Journal of the World Economy', vol. 7, no. 1/1984
 5. The Balance of Payment of the Republic of Poland by Individual Quarters www.nbp,gov.pl
 6. Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy towards Informed Policy-making (2008), United Nations
 7. Creative Industries Mapping Document (1998), United Kingdom Department for Culture, Media, and Sport
 8. Florida R. (2004), The Rise of the Creative Class
 9. Grubel H. G. (1987), All Traded Services Are Embodied in Materials or People, 'Journal of the World Economy', vol. 10, no.3/1987
 10. Howkins J. (2002), The Creative Economy, Penguin Global
 11. Kravis (1983), Services in the Domestic Economy and in World Transactions, 'Working Paper No. 1124', National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts
 12. Kukliński A. (2006), Ku kreatywnej Europie XXI wieku, WSB-NLU, Warsaw-Nowy Sącz
 13. Manual on Statistics on International Trade in Services (2003), International Monetary Fund, Washington
 14. Nussbaum B. (2005), Get Creative: How to Build Innovative Companies?, 'Business Week', August 1, http://www.businessweek.com/print/magazine/content/05_31/b3945401.htm?chan=gl http://www.businessweek.com/print/magazine/content/05_31/b3945401.htm?chan=gl
 15. Report of the Meeting of the Task Force on Statistics of International Trade in Services (2007), The OECD Secretariat of the Interagency Task Force on Statistics of International Trade in Services, Paris September 20-21, 2007
 16. EC Directive No. 1893/2006 of the European Parliament and Council, Annex II http://pl.eNace.eu
 17. Directive of the Council of Ministers of December 24, 2007 on the Polish Activity Classification www.klasyfikacje-statystyczne.pl
 18. Sampson G. P. and Snape R. H. (1985), Identyfying Issues in Trade in Services, 'The World Economy', vol. 8, June 1985
 19. Sampson G. P. and Snape R. H. (1985), Identifying Issues in Trade in Services, 'Journal of the World Economy', vol. 8, no. 2/1985
 20. Statistics on Cultural Industries (2007), Framework for Elaboration of National Data Capacity Building Projects, UNESCO, Bangkok
 21. Stern R. M. and Hoekman B. M. (1987), Data Needs for Negotiations on Services, 'Journal of the World Economy', vol. 10, no. 3/1987
 22. Stern R. M. and Hoekman B. M. (1987), Issues and Data Needs for GATT Negotiations in Services, 'The World Economy', vol. 10, March 1987
 23. System of National Accounts (1993), International Monetary Fund, Washington
 24. Balance of Payments Manual, 5th Edition (1995), International Monetary Fund, Washington
 25. Balance of Payments Manual, 6th Edition (2008), International Monetary Fund, Washington
 26. UNCTAD Handbook of Statistics 2008 http://stats.unctad.org/Handbook/TableViewer/tableViewer.aspx?ReportID=1902
 27. Updated System of National Accounts 1993 (1993 SNA), Volume 1, [in:] Recent Developments and Current Initiatives, IMF Statistics Department, November 2008. Available at http://unstats.un.org/unsd/sna1993/sui.asp
 28. Wyszkowska-Kuna J. (2005), Handel usługami w procesie integracji europejskiej, Łódź University Press, Łódź
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu