BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gasiński Wojciech (University of Lodz, Poland), Misztal Anna (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The Price Stability Oriented Monetary Policy of the European Central Bank
Polityka europejskiego banku centralnego w kontekście stabilizacji cen
Źródło
Comparative Economic Research, 2010, vol. 13, nr 3, s. 5-15, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Stabilizacja cen, Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych
Monetary policy, Monetary Policy of the ECB, European System of Central Banks (ESCB), Price stabilization, Harmonised Index of Consumer Prices (HICP)
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Europejski Bank Centralny (EBC)
European Union (EU), European Central Bank (ECB)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie polityki pieniężnej EBC w kontekście stabilizacji cen. EBC rozpoczął swoją działalność w roku 1998 i od tego czasu wraz z Europejskim Systemem Banków Centralnych odgrywa istotną rolę w prowadzeniu polityki pieniężnej Unii Europejskiej. Polityka ta jest specjalnym narzędziem stosowaną przez bank centralny oraz rządy narodowe w celu oddziaływania na gospodarkę. Jednym z działań jest oczywiście wpływ na podaż pieniądza i innych istotnych wskaźników. W niniejszym artykule autorzy starają się dokonać analizy polityki pieniężnej prowadzonej przez EBC ze szczególnym uwzględnieniem HICP. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the price stability oriented monetary policy of the European Central Bank. The European Central Bank began activities in 1998 and the primary objective of the European System of Central Banks is to maintain price stability and the ESCB should also support the general economic policies in the Community. Monetary policy is a special tool that national governments and central banks uses to influence on its economy, especially to control the supply of money and to influence on the level of economic indicators. This paper investigates the assumed objective of the European System of Central Banks which is to maintain price stability. What is more, we would like to present the monetary policy strategy of the European Central Bank and analysis of the Harmonized Index of Consumer Prices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrade J. S. (2009), The PIGS, does the Group Exist? An empirical macroeconomic analysis based on the Okun Law, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
 2. Angeloni I., Aucremanne L., Ciccarelli M. (2006), Price setting and inflation persistence. Did EMU matter?, ECB Working Paper Series
 3. Baka W. (1998), Bankowość centralna: funkcje, metody, organizacja, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa
 4. Borowiec J. (2001), Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław
 5. De Haan J., Eijffinger S., Waller S. (2005), The European Central Bank. Credibility, transparency, and centralization, Massachusetts Institute of Technology
 6. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A. (2004), Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa
 7. Kołodziejczyk K. (2000), Geneza wspólnotowej waluty euro, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 8. NBP (2009), Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa
 9. The Central Bank of Nigeria (2010) www.cenbank.org/OUT/EduSeries/Series9.pdf
 10. The European Central Bank (2010) www.ecb.int
 11. The European Commission (2008), EMU@10. Successes and challenges after 10 years of Economic and Monetary Union, European Economy
 12. Wyplosz C. (2006), European monetary union. The dark sides of a major success, Economic Policy, CERP
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu