BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobus-Ostrowska Dorota (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The European Social Fund's Influence on Labour Supply in Poland
Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w Polsce
Źródło
Comparative Economic Research, 2010, vol. 13, nr 1-2, s. 23-42, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Rynek pracy, Zwalczanie bezrobocia, Aktywizacja bezrobotnych, Fundusze unijne
European Social Fund (ESF), Labour market, Unemployment reduction, Unemployed activation, EU funds
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i pozyskanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiło wojewódzkim i powiatowym urzędom pracy realizację projektów ukierunkowanych na aktywną walkę z bezrobociem. Mimo, iż EFS jest jednym z najstarszych funduszy Unii Europejskiej, to nadal pozostaje jednym z najistotniejszych narzędzi ułatwiającym osobom poszukującym pracę nabycie lub poszerzenie potrzebnych do jej znalezienia umiejętności. Wspiera projekty skierowane do tych, którzy po raz pierwszy poszukują pracy, a także tych, którzy długotrwale pozostają bez pracy. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the use and distribution of the European Social Fund's resources among the Polish regions and identifies the target groups of their beneficiaries. Operations undertaken by offices on labor market are very important not only locally but also regionally. Available forms support creation of work places, help people without professional experience to get or develop new qualification. It is proper to continue mention effects and encourage potential assigns for participation in projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzyńska A. (ed.) (2002), Strategia Lizbońska drogą do sukcesu zjednoczonej Europy, PWE, Warszawa
 2. Informacja miesięczna z realizacji HCOP (wg stanu na 30.06.2009)
 3. Jankowska M., Sokół A., Wicher A. (2008), Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013, CeDeWu, Warszawa
 4. Kwiatkowska W. (2007), Zmiany strukturalne na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Warsaw 2007
 6. Skrzypczyk J., (ed.) (2005), Projekty współfinansowane ze środków UE. Od pomysłu do studium wykonalności, TWIGGER, Warszawa
 7. Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2009 z realizacji PO KL
 8. Sprawozdanie roczne z wdrażania PO KL 2007-2013 za rok 2008
 9. Sprawozdanie roczne z wdrażania PO KL za rok 2008
 10. Tkaczyński J. W. (ed.) (2008), Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 11. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsaw, 12 January 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu