BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pizło Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mazurkiewicz-Pizło Anna (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
Turystyka śródlądowa szansą budowy przewagi konkurencyjnej regionów
Inland Tourism as a Chance to Gain Competitive Advantage for Regions
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 4, s. 403-412, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Transport, Konkurencyjność regionów, Przewaga konkurencyjna
Tourism, Transport, Regions competitiveness, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest diagnoza stanu infrastruktury transportu śródlądowego pod kątem jej wykorzystania w turystyce śródlądowej w Polsce w latach 1995-2009. Poddano analizie dane dotyczące m.in. długości dróg wodnych, liczby polskich statków pasażerskich w ruchu śródlądowym oraz wielkość przewozów pasażerskich w transporcie śródlądowym, a także przychody ze sprzedaży uzyskane przez przedsiębiorstwa transportu śródlądowego. W analizowanym okresie nastąpił wzrost zarówno liczby statków pasażerskich w transporcie śródlądowym, jak i wzrost przychodów przypadających na jednostkę pływającą i na pasażera. Stwarza to dogodne warunki na nowe inwestycje w infrastrukturze i sprawia, że znaczenie turystyki śródlądowej staje się widoczne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to diagnose the condition of the infrastructure of the inland transport, based on its use in the inland tourism in Poland during the 1995-2009. Data concerning, among others, the length of inland waterways, the number of Polish passenger vessels in inland traffic and the passenger traffic volume in inland transport as well as revenues from sale of inland waterway transport companies has been analyzed. In the analyzed period there has been an increase both in the number of passenger vessels in the inland transport, and in the revenues per unit in inland waterways vessel and per passenger. This creates favorable conditions for new investments in the infrastructure and promotes the importance of the inland tourism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dzieńdziura K., Zmyślny P., 2003. Wstęp [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, pod red. nauk. K. Dzieńdziura, P. Zmyślny. Wyd. PWSZ w Sulechowie, Sulechów.
 2. Gaworecki W., 2003. Turystyka. PWE, Warszawa.
 3. Girard V.,1997. Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwanie dla miast i regionów. Centrum Badań i Studiów Francuskich Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Instytut Turystyki, http://www.intur.com.pl/wydatki.htm, wrzesień 2010.
 5. Januszewska R., Viaene J., 2007. Strategiczne orientacje w turystyce Małopolski poprzez produkty regionalne. Acta Scientarum Polonorum, Oeconomia, nr 6 (3) 2007.
 6. Jędrzejczyk 1., 2001. Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kall .1., Sojkin B., 1997. Marketing regionalny - istota i praktyczne aspekty stosowania, [w:] Instrumenty marketingu i ich zastosowania, wybrane elementy. AE w Poznaniu, Zeszyty Naukowe - Seria 1, nr 242, Poznań.
 8. Kierunki rozwoju żeglugi śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury, 30/05/2008 www.mi.gov.pl, lipiec 2009.
 9. Kołodko G., Nowa gospodarka i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji, patrz www.kolodko.tiger.edu.pl
 10. Kotier Ph., Jatusripitak S., Maesincee S., 1999. Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 11. Olszewski M., 2008, Koncepcja budowy regionalnego produktu turystyki wodnej na przykładzie regionu "Kraina Podgrzybka", [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, red. nauk. K. Dzieńdziura, P. Zmyślny. Wyd. PWSZ w Sulechowie, Sulechów.
 12. Sawicka J., 2002. Dylematy rozwoju obszarów wiejskich w teorii i praktyce. Acta Scientarum Polonorum - Oeconomia, nr 1 (1-2) 2002.
 13. Tyran E., 2007, Produkty regionalne i tradycyjne jako ważna część oferty turystyki wiejskiej, Acta Sientarum Polonorum - Oeconomia, nr 6 (3) 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu