BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ozimek Irena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rola instytucji państwowych i organizacji konsumenckich w poprawie ochrony konsumentów na rynku usług turystycznych
The Role of Institutions and Consumer Organizations in Ensuring Increasing Level of Consumer Protection in Tourist Services Market
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 4, s. 369-377, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona konsumenta, Usługi turystyczne, Rynek
Consumer protection, Tourism services, Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach gospodarki rynkowej istnieje wiele przedsiębiorstw oferujących imprezy turystyczne. Pomimo tego, zagrożenie interesów konsumenta występuje także na rynku usług turystycznych, nie zawsze bowiem są przestrzegane przez przedsiębiorców działających na tym rynku regulacje prawne, jak też wiedza konsumentów na temat praw im przysługujących jest często dalece niewystarczająca. Stąd też celem niniejszego opracowania jest analiza kompetencji oraz działań wybranych instytucji i organizacji konsumenckich, umożliwiających zwiększenie poziomu ochrony polskich konsumentów na rynku usług turystycznych. (abstrakt oryginalny)

In a market economy there are many companies offering tourist events. Despite this, a risk to consumer interests also exists in the market of tourist services, because regulations are not always obeyed by operators in this market, as well as knowledge of consumers about the rights they may have in this market is often insufficient. Therefore, the aim of this study is to analyze the competence and activities of selected institutions and consumer organizations that may increase the level of protection of Polish consumers in the market of tourist services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I., 2005. Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa.
 2. Funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku 2009. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Polityki Konsumenckiej, 2010. Warszawa, Internet: http://www.rzecznicy.konsumentow.eu/pdf7sprawozdanie_rzecznicy_konsu-mentow_2009.pdf
 3. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku. Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, wrzesień 2008 r, http://dms.msport.gov.pl/app/document/file/524/Kierunki_rozwoju_turystyki_do_2015 roku_RM-26 09 2008_r_.pdf?field=file1
 4. Raport Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich "Prawa pasażerów linii lotniczych". Podsumowanie. ECK, grudzień 2007. Warszawa. Internet, http://www.konsument.gov.pl/pl/ publikacje-2/raporty.html
 5. Raport z kontroli wzorców umów stosowanych przez organizatorów turystyki. Opracowanie: Delegatura UOKiK w Katowicach, UOKiK, Warszawa 2008, Internet: http://uokik.gov.pl/ raporty2.php
 6. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawozdanie z działalności 2009. UOKiK, Warszawa 2010.
 7. Rejestr klauzul umownych niedozwolonych. Internet: http://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedo-zwolonych2.php
 8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tekst jedn.: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206.
 12. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu