BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczak Mirosław (Politechnika Koszalińska), Borzyszkowski Jacek (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Analiza działań promocyjnych podejmowanych przez gospodarstwa agroturystyczne na Pomorzu Środkowym
Analysis of Promotional Actions Taken by Agrotouristic Farms on Middle Pomerania
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 4, s. 295-303, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Produkt turystyczny, Promocja turystyki
Agrotourism, Tourist product, Promotion of tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pomorze Środkowe, Powiat koszaliński
Middle Pomerania region
Abstrakt
Pomorze Środkowe to teren odznaczający się wysokiej klasy walorami pochodzenia przyrodniczego, sprzyjającymi rozwojowi turystyki wiejskiej, zwłaszcza agroturystyki. Na analizowanym obszarze funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt gospodarstw oferujących szeroko rozumiane usługi agroturystyczne. Ich oferta jest bardzo zróżnicowana, dostosowana do wymagań różnorodnych segmentów docelowych odbiorców. W artykule zaprezentowano m.in. perspektywy dalszego rozwoju tej formy turystyki, uwzględniając wynikające z predyspozycji badanego terenu możliwości oraz różnego rodzaju bariery ograniczające ten rozwój. Ofertę badanych gospodarstw ukazano w kontekście marketingowym, uwzględniając w analizie poszczególne elementy produktu turystycznego (m.in. rdzeń produktu, produkt rzeczywisty, produkt poszerzony). W opracowaniu scharakteryzowano ponadto działania promocyjne podejmowane w ostatnich latach przez właścicieli (m.in. instrumenty promocji, nakłady finansowe na promocję). (abstrakt oryginalny)

Middle Pomerania is the area marked by high-end values of the natural origin, development-friendly rural tourism, especially agrotourism. For the analysis area currently operates dozens of farms that offer the wider agrotourism services. Their offer is very diverse, tailored to the requirements of various segments of the target audience. The paper presents such prospects for further development of this form of tourism, taking into account the suitability test under the area of options and different types of barriers to this development. Offer surveyed households are shown in the context of marketing, taking into account in the analysis of individual elements of the tourist product (including the core product, the actual product expanded). The paper also characterizes promotional actions undertaken in recent years by the owners (including promotion instruments, financial outlays for promotion). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informator turystyczny. Katalog bazy noclegowej Pomorza Środkowego. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Wyd. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART, 28-64.
  2. Lewandowska A., 2006. Marketing usług turystycznych, praca pod red. A. Panasiuka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 76.
  3. Mazurek J., 2008. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich gmin Pobrzeża Koszalińskiego. Uniwersytet Gdański - Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Regiony Nadmorskie 16, Gdynia-Pelplin, 41.
  4. Rutkowski 1., 2006. Kompendium wiedzy o marketingu, praca pod red. B. Pilarczyk i H. Mruka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 45.
  5. Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2005-2015, 19.
  6. Szwichtenberg A., 1980. Walory turystyczne województwa koszalińskiego. Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, Koszalin, 10.
  7. Szwichtenberg A., 1982. Ochrona walorów turystycznych na przykładzie województwa koszalińskiego. Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, Koszalin, 75-78.
  8. Szwichtenberg A., 2006. Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu