BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lemanowicz Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Puciata Ewa (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)
Tytuł
Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego
Factors Determining Success of Tourist Products in Małopolska
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 4, s. 255-265, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Atrakcyjność turystyczna, Promocja turystyki
Tourist product, Touristic attractiveness, Promotion of tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska, Kraków
Malopolska, Cracow
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań na temat czynników warunkujących sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego. Zwrócono szczególną uwagę na atrakcyjność turystyczną, informację turystyczną, zarządzanie turystyką w regionie oraz działania promocyjne. Zagadnienia te zostały uznane przez autorów za kluczowe elementy mogące wpływać na sukces produktów turystycznych. W przeprowadzonych badaniach dokonano oceny atrakcyjności turystycznej badanego regionu, zidentyfikowano czynniki decydujące o przyjeździe do województwa małopolskiego oraz dokonano oceny znajomości kampanii promocyjnych prowadzonych przez władze województwa. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of research on factors determining a success of tourist products in Małopolska. Special attention was paid to tourist attractiveness, tourist information, tourist management in the region as well as promotion activities. These issues were recognized by the authors as the key elements, which can influence on the success of tourist products. The conducted research involved evaluation of tourist attractiveness of the region, identification of factors deciding on an arrival in Małopolska as well as evaluation of knowledge of promotional campaigns organized by the regional authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Altkorn J., 1997. Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1997, 147.
  2. Bieńczyk G., 2003. Krajoznawstwo i jego związki z turystyką. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, 153.
  3. Gołembski G. (red.), 2002. Kompendium wiedzy o turystyce. PWN Warszawa-Poznań. 67-68.
  4. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005. Produkt turystyczny. PWE, Warszawa, 74.
  5. Łazarek R., 2004. Ekonomika turystyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, 54.
  6. Medlik S., 1995. Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa. PWN, Warszawa, 243.
  7. Middleton V.T.C., 1996. Marketing w turystyce. Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa, 89.
  8. Piotrowski J.P., Tkaczyk M., 1999. Promocja i informacja turystyczna. Wybrane zagadnienia, AVSI Polska i Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Centrum Edukacji Kadr Turystycznych, Kraków, 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu