BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadzik Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Szromek Adam R. (Politechnika Śląska), Żylak Danuta (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Tytuł
Konkurencyjność produktu turystycznego uzdrowiska Kołobrzeg
Competitiveness of the Tourism Product of Kołobrzeg Spa
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 4, s. 153-164, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Konkurencyjność, Uzdrowiska, Analiza statystyczna, Turystyka zdrowotna
Tourist product, Competitiveness, Health resort, Statistical analysis, Health tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kołobrzeg
Abstrakt
Produkt turystyki uzdrowiskowej wchodzi współcześnie w skład oferty coraz bardziej globalnego i konkurencyjnego rynku turystyki zdrowotnej. Zmusza to przedsiębiorców funkcjonujących na obszarach uzdrowiskowych do działań mających utrzymać bądź poprawić konkurencyjność produktu. Złożoność produktu turystycznego występującego na obszarach uzdrowiskowych powoduje trudność w ocenie jego konkurencyjności. Celem pracy jest pokazanie pozycji konkurencyjnej wybranych elementów produktu turystyki na obszarze uzdrowiska Kołobrzeg na podstawie porównania z innymi uzdrowiskami statutowymi w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Products of the tourism spa are an offer of more and more global health tourism market. In spas desire for competitiveness forces different actions, including product concerning health services and infrastructure. There are numerous factor essential for creating competitiveness of subjects or tourist areas. One of them is innovation applying. Other important factors of spa tourism development are product innovations, including modern health services, i.e. wellness. The aim of the paper is to show the level of competitiveness of some elements of a spa product, especially health services, on the example of Kołobrzeg spa. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Regionalnych, 2005. GUS, Warszawa.
 2. Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, 2005. SGURP i Instytut Turystki Sp. z o.o., Kraków.
 3. Dryglas D., 2009. Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej, [w:] Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego. Monografia, SGURP, Krynica, 167-174.
 4. Durydiwka M, Duda-Gromada K, 2009. SPA i Wellness jako nowe (?) funkcje w miejscowościach uzdrowiskowych, [w:] Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy. Red. M. Boruszczak, WSZTiH, Gdańsk, 245-255.
 5. Hadzik A., 2009. Turystyka wellness jako przykład innowacyjnego kierunku w uzdrowiskach, [w:] Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego. Monografia. SGURP, Krynica, 199-211.
 6. Januszewska M., Nawrocka E., 2009. Rola klienta w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce, [w:] Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy. Red. M. Boruszczak, WSZTiH, Gdańsk, 217-230.
 7. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, 2008. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 8. Łęcka I., 2003. Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej, Prace i Studia Geograficzne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, t. 32, Warszawa.
 9. Marciszewska B., 1999. Konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych. Wyd. AWF, Gdańsk. Milion Niemców, 2005. Biuletyn Prasowy POT, nr 140.
 10. Owsiak J., Sewerniak J., 2007. Ocena rynku międzynarodowego i krajowego na komercyjne usługi prozdrowotne województwa zachodniopomorskiego i Kołobrzegu. Instytut Turystyki, Warszawa-Toruń.
 11. Positionspapier des Deutschen Heilbäderverbandes zum Gütesiegel, 2005. Deutscher Heilbäderverband, Bonn.
 12. Rapacz A., Gryszel P., Jaremen D., 2009a. Atrakcyjność turystyczna wybranych uzdrowisk w percepcji kuracjuszy, [w:] Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy. Red. M. Borusz-czak, WSZTiH, Gdańsk, 387-398.
 13. Rapacz A., Gryszel P., Jaremen D., 2009b. Innowacje w percepcji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i klientów uzdrowisk, [w:] Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego. Monografia, SGURP, Krynica, 145-160.
 14. Rapacz A., Gryszel P., Jaremen D., 2009c. Innowacje w wybranych uzdrowiskach w Polsce, [w:] Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy. Red. M. Boruszczak, WSZTiH, Gdańsk, 447-458.
 15. Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. 2005/2006. ZROT, PART, Warszawa-Szczecin-Koszalin.
 16. Weiermair K, 1997. On the concept and definition of Quality in Tourism, AIEST, St. Gallen.
 17. Wołowiec T, 2005. Konkurencyjność polskich gmin uzdrowiskowych w warunkach integracji z Unią Europejską. Roczniki Nauk Społecznych - Ekonomia i Zarządzanie t. 33, 165-191.
 18. Żemła M., 2010. Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, GWSH, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu