BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Ewa (Uniwersytet Rzeszowski), Grzebyk Bogumiła (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach Podkarpacia o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Factors of Tourism Development in Less-Favoured Areas of the Podkarpackie Voivodship
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 4, s. 15-24, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Rozwój społeczno-gospodarczy, Środowisko przyrodnicze
Tourism, Social economic development, Natural environment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania w rolnictwie (ONW) w regionie Podkarpacia to tereny zagrożone marginalizacją społeczno-gospodarczą, które jednocześnie posiadają cenne zasoby środowiska przyrodniczego. Członkostwo Polski w strukturach UE i realizacja polityki rozwoju obszarów wiejskich sprzyja realizacji funkcji turystycznej obszarów ONW przez wykorzystanie potencjału endogenicznego. W pracy podjęto próbę oceny uwarunkowań oraz poziomu rozwoju turystyki obszarów ONW na poziomie gminnym. W tym celu przeprowadzono analizę walorów przyrodniczo-turystycznych oraz stanu infrastruktury sprzyjającej rozwojowi tej dziedziny. Poziom rozwoju turystyki oceniano na podstawie wskaźnika syntetycznego. (abstrakt oryginalny)

With regard to Podkarpacie, less-favoured areas (LFA) denote the areas threatened with socio-economic marginalization yet possessing unique and invaluable resources of the natural environment. Polish membership in the European Union and adoption of the rural development policy creates favourable conditions for tourism growth as a form of unlocking its LFA endogenic potential. The paper attempts to evaluate the level and determinants of the LFA tourism development at the district level. For this purpose an analysis of the environmental and tourist values has been carried out with special emphasis on the quality of the relevant infrastructure. The level of tourism development is evaluated on the basis of the synthetic index. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czudec A., 2006. Turystyka i rolnictwo - wzajemne relacje i ich znaczenie dla rozwoju regionu górskiego. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich nr 53, 17-18.
  2. Informacja o stanie infrastruktury technicznej wsi - raport roczny 2009 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010, 4.
  3. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Założenia do strategii "Zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa". MRiRW, Warszawa 2010, 39, www.minrol.gov.pl
  4. Klepacka-Kołodziejska D. 2009. Wspieranie obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce i UE. IRWiR PAN Warszawa, 93, za G. van Huyenbroeck, Guy Durand G. (red.), 2003. Multifunkcionen Agriculture. A New Paradigm for European and Rural Development. Ashgatte.
  5. Kornak A., Rapacz A., 2002. Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wyd. AE, Wrocław, 45.
  6. Kozak M.W., 2006. Konkurencyjność turystyczna polskich regionów. Studia Regionalne i Lokalne nr 3, 57-58.
  7. Roszkowska-Mądra B., 2010. obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 98-99.
  8. RPO WP na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Podkarpackiego. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 15 grudnia 2009 roku, 5-6, www.wrota. podkarpackie.gov.pl
  9. Wasilewski A., 2006. Stan środowiska naturalnego, rolnictwo ekologiczne i agroturystyka we wsiach objętych ankietą IERiGŻ-PlB, Warszawa, 23-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu