BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strahl Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Klasyfikacja pozycyjna w analizach dynamicznych
Positional Classification in Dynamic Analyses
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (22), 2008, nr 27, s. 9-18, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Ekonometria, Klasyfikacja pozycyjna, Analiza wielowymiarowa, Metody klasyfikacyjne, Analiza dynamiczna
Econometrics, Positional classification, Multi-dimensional analysis, Classification methods, Dynamic analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule opracowano procedury klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem statystyk pozycyjnych w badaniach dynamicznych. Procedura ta podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym etapie klasyfikacja obiektów odbywa się za pomocą statystyk pozycyjnych. Podstawowym kryterium podziału staje się ocena relacji, które opisują cechy badanych obiektów. Drugi etap polega na badaniu obiektów klasyfikacji w odniesieniu do pozycji zajmowanych przez obiekty w poszczególnych momentach pracy w pierwszym etapie kwalifikacji. Przedstawiona propozycja klasyfikacji obiektów badania ma charakter wartościujący oraz uwzględnia pozycje obiektów w zadanym okresie, co ma szczególne znaczenie w badaniach dynamicznych. Klasyfikacja wykorzystująca statystyki pozycyjne, w tym medianę i dominantę, pozwala na podział obiektów uwzględniających tendencje relacji, jakie zachodzą między obiektami badania w zadanym przedziale czasowym.

The article presents the proposal of the studied objects classification in a dynamic perspective. The procedure of objects division is divided into two stages. In the first stage the classification of objects is performed by means of positional statistics. The basic division criterion becomes the evaluation of attributes relations which describe the studied objects up to the median value. The procedure is repeated for each observation moment of values referring to the studied objects’ values. The second stage consists in the studied objects classification with reference to positions occupied by objects in particular moments of the study in the first stage of the classification. The classification criterion in the second stage becomes the frequency dominant of the studied objects’ classes, defined in the first stage of each moment of the study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
 2. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka stosowana, PWE, Warszawa 1998.
 3. Milasewic P., Ducharme G.R., Uniqueness of the Spatial Median, „The Annals of Statistics” 1987, vol. 15, no. 3.
 4. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 5. Poziom życia w Polsce i krajach UE, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 2004.
 6. Strahl D., Strukturalna miara rozwoju obiektów hierarchicznych, [w:] Ekonometria 16, red. .J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1100, AE, Wrocław 2006.
 7. Strahl D., Klasyfikacja regionów z medianą, [w:] Ekonometria 10, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 950, AE, Wrocław 2002.
 8. Strahl D., Miejsce Polski w regionalnej przestrzeni UE, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, AE, Kraków 2005.
 9. Strahl D.. Markowska M., Klasyfikacja dynamiczno-przestrzenna obiektów hierarchicznych z wykorzystaniem statystyk pozycyjnych, AE, Wrocław (złożone do druku).
 10. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. D. Strahl, AE, Wrocław 1998.
 11. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, AE, Kraków 2000.
 12. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu