BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sus-Januchowska Aleksandra
Tytuł
Wybrane metody planowania strategicznego. Ujęcie dynamiczne
Selected Methods of Strategic Planning
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 2, s. 455-463, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie strategiczne w zarządzaniu, Opcje realne, Symulacyjne gry decyzyjne
Strategic planning in the management, Real options, Simulation decision-making games
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zmiany jakie zachodzą we współczesnym świecie w obrębie zarządzania strategicznego. Opisano planowanie scenariuszowe jako klasyczną metodę planowania strategicznego. Zaprezentowano także metodę opcji realnych z uwzględnieniem ich podobieństwa do opcji call w analizie finansowej. Wskazano w jaki sposób strategiczna gra wojenna może znaleźć zastosowanie w zarządzaniu strategicznym.

The article concentrates on selected methods of strategie planning. Those methods have a dynamic character and they can be constructive for current organizations, where everything is in flux and therefore often unpredictable. The methods are real options and include "wargaming". Additionally, the article presents their advantages and emphasizes their great role in strategic planning.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Byars L.L. [1987], Strategic Management. Planning and Implementation. Concepts and Cases, Harper and Row, New York.
 2. Friedrich R., Moneta J., D.F. Oriesek [2007], Gry wojenne: planowanie w warunkach niepewności, „Harvard Business Review Polska", marzec.
 3. Gierszewska G., Romanowska M. [2003], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 4. van der Heijden K. [2000], Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym. Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Krawiec F. [2003], Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa.
 6. Kreikebaum H. [1996], Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 7. Lisiński M. [2004], Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 8. Miller K.D., Waller H.G. [2003], Scenarios, Real Options and Integrated Risk Management, Long Range Planning 36.
 9. Mizerka J. [2005], Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 10. Myers S.C. [1977], Determinants of Corporate Borrowing, „Journal of Financial Economics" 5.
 11. Obłój K. [2007], Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 12. Stabryła A. [2005], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa.
 13. Taylor B. [1997], The Return of Strategic Planning - Once More with Feeling, Long Range Planning, vol. 30, nr 3.
 14. Triantis A., Borison A. [2001], Real Options: State of the Practice, „Journal of Applied Corporate Finance", vol. 14, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu