BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula (Wydział Finansów)
Tytuł
Instrumenty polityki ekologicznej stosowane w procesie zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi
Instruments of Environmental Policy used in the Process of Business Organization Management
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 2, s. 606-615, tab.,bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe
Ekologia, Polityka ekologiczna państwa, Ochrona środowiska
Ecology, State ecological policy, Environmental protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opisano instrumenty polityki ekologicznej państwa, stosowanej przez podmioty gospodarcze funkcjonujące w skali mikroekonomicznej. Zawarto systematyzację opłat ekologicznych obowiązujących w Polsce. Wskazano na instrumenty finansowe oraz z zakresu organizacji, zarządzania i marketingu.

In the introduction, the author describes the essence of national environmental policy and the range of its effect as an important tool for implementing a philospohy of sustainable development into economic practice. She next discusses instruments -especially economic and market ones - widely used in environment protection policy. Finally, the importance of these instruments is emphasized for effective implementation of environmental protection processes in modern business organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T. [1998], Jak budować program ekorozwoju. Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych, Agenda 21, Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Krakowskiej, Warszawa -Jelenia Góra.
 2. Borys T. [2000], Ryzyko ekologiczne w działalności banku, Biblioteka menedżera i bankowca „Zarządzanie i finanse", Warszawa.
 3. Fiedor B. [2002], Inne instrumenty ekonomiczne: dotacje, opłaty produktowi, depozyty ekologiczne, zastawy ekologiczne, ubezpieczenia ekologiczne [w:] Podstawy ekonomii środowisk zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa.
 4. Garczyk A. [2005], Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 5. Głuchowski J. [2002], Podatki ekologiczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 6. Kożuch M, Famielec J. [2005], Struktura i model systemu finansowania ochrony środowiska [w:] System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, red. J. Famielec, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 7. Lorek E. [2001], Program zrównoważonego rozwoju jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej regionu [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 8. Małecki P. [2006], Podatki i opłaty ekologiczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 9. Miłaszewski R. [1999], Programowanie ekorozwoju gmin [w:] Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie, red. R. Miłaszewski, PZI i PB, Poznań -Białystok.
 10. Poskrobko B. [2007], Środki zarządzania środowiskiem [w:] Zarządzanie środowiskiem, red. B. Poskrobko, PWE, Warszawa.
 11. Poskrobko B. [1998], Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 12. Wąsikiewicz-Rusnak U. [2003], Ekorozwój w strategii gospodarowania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu