BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozkrut Marek, Jakubik Jarosław T., Konopczak Karolina
Tytuł
Efekty zaokrągleń cen w Polsce po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego
Źródło
Bank i Kredyt, 2009, nr 2, s. 61-95, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Ceny, Wzrost cen, Inflacja, Euro, Polityka gospodarcza
Prices, Price increase, Inflation, Euro, Economic policy
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule zbadano potencjalne efekty cenowe zaokrągleń w wyniku wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego w Polsce. Rozpatrzono cztery scenariusze dokonywania zaokrągleń. Analizę przeprowadzono dla różnych poziomów kursu konwersji. Obliczono wpływ zaokrągleń na wskaźnik CPI oraz wchodzące w jego skład kategorie towarów i usług konsumpcyjnych. Oszacowano także efekty cenowe w podziale na grupy gospodarstw domowych. Wyniki symulacji wskazują, że efekty cenowe zaokrągleń zależą nie tylko od rozpatrywanego scenariusza, lecz także od kursu konwersji. W najbardziej pesymistycznym wariancie przeciętny wzrost cen wynosi 2,56%, natomiast w scenariuszu "symetrycznym" tylko 0,04%. Najwyższy wzrost cen oszacowano dla produktów o niskich cenach jednostkowych, w tym towarów najczęściej nabywanych. Efekty cenowe są bardzo podobne dla różnych grup społecznych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp z kampusów bibliotek wchodzących w skład Konsorcjum BazEkon
Bibliografia
Pokaż
 1. Árendáš M. (2006), An assessment of the potential effects of the euro changeover on Slovakia's business sector, BIATEC, Vol. 14, No. 9, s. 2-6.
 2. Álvarez J.J., Jareño J. (2001), Implications of the conversion of prices into euro for inflation, Economic Bulletin, July, Banco de Espana, Madrid.
 3. Angeloni I., Aucremanne L., Ciccarelli M. (2006), Price setting and inflation persistence. Did EMU matter?, Working Paper, No. 597, ECB, Frankfurt.
 4. Attal-Touber K., de Belleville L., Pluyaud B. (2002), The Short-term Impact on Prices of the Euro Cash Changeover, Banque de France Bulletin Digest, No. 107, s. 55-80.
 5. Aucremanne L., Cornille D. (2001), Attractive Prices and Euro-rounding Effects on Inflation, Working Paper, No. 17, National Bank of Belgium, Brussels.
 6. Del Giovane P., Sabbatini R. (red.) (2008), The Euro, Inflation and Consumers' Perceptions. Lessons from Italy, Springer.
 7. Deutsche Bundesbank (2002), Deutsche Bundesbank Monthly Report, June, Frankfurt.
 8. Eurostat (2003), Euro-indicators news release 69/2003, 18 June, Luxembourg.
 9. Eurostat (2007), Information note on euro changeover and inflation in Slovenia, March, Luxembourg.
 10. Eurostat (2008), Euro changeover and inflation in Cyprus and Malta, April, Luxembourg.
 11. Folkertsma C. (2001), The Euro and Psychological Prices: Simulations of the Worst-Case Scenario, Staff Reports, No. 71, De Nederlandsche Bank, Amsterdam.
 12. Folkertsma C., van Renselaar C., Stokman A. (2002), Smooth euro changeover, higher prices? Results of a survey among Dutch retailers, Research Memorandum, No. 682, De Nederlandsche Bank, Amsterdam.
 13. Gaiotti E., Lippi F. (2004), Pricing behavior and the introduction of the euro: evidence from a panel of restaurants in Italy, Giornali degli Economisti e Annali di Economia, Vol. 63, No. 3-4, s. 491-526.
 14. Górska A., Siemaszko M., Szymczyk Ł., Wyganowska H. (2008), Doświadczenia Cypru i Malty związane z zamianą walut krajowych na euro, http://www.nbp.pl/bise/seminaria/bise_dz1O.pdf.
 15. GUS (2005), Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na 2006 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 16. GUS (2006), Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na 2007 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 17. GUS (2007), Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 18. GUS (2008a), Ceny w gospodarce narodowej, Grudzień 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 19. GUS (2008b), Sytuacja gospodarstw domowych w 2007 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 20. Hobijn B., Ravenna F., Tambalotti A. (2006), Menu Costs at Work: Restaurant Prices and the Introduction of the Euro, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 121(3), s. 1103-1131.
 21. Komisja Boskina (1996), Toward a More Accurate Measure of the Cost of Living, US Senate Advisory Commission to Study the Consumer Price Index, http://www.ssa.gov/history/reports/boskinrpt.html.
 22. Konopczak K. (2008), Przegląd literatury w zakresie efektów cenowych wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu gotówkowego w krajach strefy euro, Discussion Paper, nr 2, BISE, NBP, Warszawa.
 23. Konopczak K., Rozkrut M. (2008), Wpływ wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu gotówkowego na zmiany w poziomie cen krajów strefy euro, http://www.nbp.pl/bise/seminaria/KRO.pdf.
 24. Łyziak T. (2008), Is inflation perceived by Polish consumers driven by prices of frequently bought goods and services?, Comparative Economic Studies, w druku.
 25. Łyziak T., Stanisławska E. (2006), Inflacja bieżąca a różne miary oczekiwań inflacyjnych konsumentów w wybranych krajach, Bank i Kredyt, nr 10, s. 17-30.
 26. Mostacci F., Sabbatini R. (2008), Rounding and anomalous changes in Italian consumer price in 2002, w: P. Del Giovane, R. Sabbatini (red.), The Euro, Inflation and Consumers' Perceptions. Lessons from Italy, Springer.
 27. Santos D., Evangelista R., Nascimento T., Coimbra C. (2001), Conversion of prices from escudos in to euro: quantitative estimate of its effect on the CPI, Economic Bulletin, September, Banco de Portugal, Lisboa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu