BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Kierunki zmian struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy
Changes of Organizational Structures in The Knowledge-Based Economy
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 2, s. 114-123, bibliogr.16 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Organizacje sieciowe, Struktura przedsiębiorstwa
Information society, Knowledge-based economy, Network organisations, Structure of company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono kierunki zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw działających w gospodarce opartej na wiedzy. Opisano cechy gospodarki opartej na wiedzy i związany z nią proces zaniku hierarchii funkcjonalnej i hierarchii rozkazodawczej. Wskazano na konieczność dostosowywania się organizacji do zmieniającego się otoczenia.

Since the beginning of the 1990s, structural aspects of organizations have lost importance in both the theory and practice of management. More attention is paid to the issues in which structural problems are treated in an indirect way - knowledge management, relations in network organizations, process-oriented organizations. Empirical research and theoretical studies lead one to the conclusion that many solutions for structural aspects of companies have still not been found. The aim of the paper is to present a preliminary survey of changes of organizational structures at companies operating in the knowledge-based or New Economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur W.B. [1994], Increasing Returns and Path Dependence in the Economy, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI.
 2. Arthur W.B. [1996], Increasing Returns and the New World of Business, „Harvard Business Review", July/August.
 3. Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 4. Chandler A.D. [1962], Strategy and Structure : Chapters in the History of the Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge, MA.
 5. Coase R. [1937], The Nature of the Firm, „Economica", vol. 4.
 6. David P.A., Foray D. [2003], Economic Fundamentals of the Knowledge Society, „Policy Futures in Education", vol. 1, nr l.
 7. Doskonalenie struktury organizacyjnej [1991], red. A. Stabryła, PWE, Warszawa.
 8. Ghoshal S., Bartlett C.A. [1990], The Multinational Corporation as an International Network, „Academy of Management Review", vol. 15, nr 4.
 9. Hart O. [ 1995], Firms, Contracts, and Financial Structure, Clarendon Press, Oxford.
 10. Jensen M.C., Meckling W.H. [1976], Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics", vol.3, nr4.
 11. Jensen M.C. [2000], A Theory of the Firm. Governance, Residual Claims, and Organizational Forms, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 12. Mesjasz C. [1998], Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, „Organizacja i Kierowanie", nr 4 (94).
 13. Mikuła B. [2006], Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 173, Kraków.
 14. Morgan G. [1997], Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [2003], red. J. Lichtarski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław. Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu