BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lachowicz Michał
Tytuł
Dotychczasowy bilans korzyści i kosztów z utworzenia strefy euro
Źródło
Bank i Kredyt, (dodatek) - Europejska integracja monetarna, 2008, nr 9, 31 s., bibliogr. 11 poz.; netogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Integracja monetarna, Euro, Strefa euro, Koszty, Efektywność, Handel międzynarodowy, Inwestycje zagraniczne, Wzrost gospodarczy
Economic and Monetary Union (EMU), Monetary integration, Euro, Eurozone, Costs, Effectiveness, International trade, Foreign investment, Economic growth
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wpływ wspólnej waluty na gospodarki krajów członkowskich, jak również na strefę euro jako całość. Omówiono takie korzyści jak: silna europejska waluta, wpływ wprowadzenia euro na handel międzynarodowy, wzrost inwestycji zagranicznych w strefie euro, wpływ euro na wzrost gospodarczy. Wśród kosztów wymieniono: wzrost cen, koszty dostosowania gospodarek, koszty instytucjonalne. Na koniec zwrócono uwagę na problem nieefektywności strefy euro (brak dostosowań gospodarki europejskiej, nierówne traktowanie członków unii walutowej).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aherne A., Pisani-Ferry J. (2006), The Euro: Only for the Agile, Bruegel Policy Brie 2006/01, February.
 2. De Grauwe P. (2003), Unia walutowa, PWE, Warszawa.
 3. Jakubiszyn K., Karski B., Rybińska D. (1999), Euro nowa waluta, Twigger, Warszawa.
 4. Kwapień K., Wójcik C. (2008), Euro: wspólna waluta europejska, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 5. Lutkowski K. (2004), Od złotego do euro: źródła obaw i nadziei, Twigger, Warszawa.
 6. Nasiłowski M. (2002), System rynkowy: podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 7. Nowak-Far A. (2007), Czy euro jest symbolem europejskiej jedności, w: K. Żukrowska (red.), Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejskq, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Orłowski W. (2008), Zmiana cen towarów i usług po wejściu do strefy euro, ,,Rzeczpospolita", 15 kwietnia, s. S7.
 9. Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna: osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 10. Rosati D. (2008), Wspólna waluta a wzrost gospodarczy, ,,Rzeczpospolita", 15 kwietnia, s. S2.
 11. Szeląg K. (2007), Expected and actual impact of EMU on growth, public finances and structural reforms in the euro area, "Working Paper", nr 40, NBP, Warszawa.
 12. ww.ebc.int
 13. www.epp.eurostat.ec.europe.eu
 14. www.imf.org
 15. www.nbp.pl
 16. www.oecd.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu