BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Albiński Piotr, Chrzanowski Marek
Tytuł
Dochodzenie do euro: studium przypadków gospodarki niemieckiej i austriackiej
Źródło
Bank i Kredyt, (dodatek) - Europejska integracja monetarna, 2008, nr 8, 39 s., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Integracja monetarna, Reforma walutowa, Stabilizacja gospodarcza, Sytuacja gospodarcza, Euro, Studium przypadku
Monetary integration, Currency reform, Economic stabilization, Economic situation, Euro, Case study
Kraj/Region
Niemcy, Austria
Germany, Austria
Abstrakt
W studium przypadku gospodarki niemieckiej przedstawiono następujące zagadnienia: historia reform walutowych w Niemczech, Niemcy a Traktat z Maastricht i Pakt Stabilizacji i Wzrostu, Niemieckie Programy Stabilizacji, skutki wprowadzenia euro w Niemczech, Agenda 2010. W studium przypadku gospodarki austriackiej omówiono: historię reform walutowych w Austrii, unilateralną unię walutową Austrii z Niemcami, Austriackie Programy Stabilizacji, konsekwencje wejścia Austrii do ERM, skutki wprowadzenia euro w Austrii.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2007), Integracja Europejska, Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Bundesministerium der Finanzen (2004a), Deutsche Stabilitätsprogramme - Aktualisierung Januar 2004, http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4540/DE/BMF_Startseite/ Service/Downloads/Downloads_4/22665_0,templateId=raw,property= =publicationFile.pdf
 3. Bundesministerium der Finanzen (2004b), Deutsche Stabilitätsprogramme- Aktualisierung Dezember 2004, http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4540/DE/Wirtschaft_und_ Verwaltung/Finanz_und_Wirtschaftspolitik/Finanzpolitik/Weitere_ Informationen_Links/27936.html
 4. Bundesministerium der Finanzen (2007), Deutsche Stabilitätsprogramme - Aktualisierung Dezember 2007, http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4540/DE/Wirtschaft_und_ _Verwaltung/Finanz_und_Wirtschaftspolitik/Finanzpolitik/Weitere_ _Informationen_Links/0712051a1001.html
 5. Bundesministerium für Finanzen (1998), Österreichisches Stabilitätsprogramm 1998-2004,https://www.bmf.gv.at/WipoEUInt/Wirtschaftspolitiki_506/ /Fiskalpolitiksterre_529/at19981999_de.pdf
 6. Bundesministerium für Finanzen (2007), Österreichisches Stabilitätsprogramm 2007-2010,https://www.bmf.gv.at/WipoEUInt/Wirtschaftspolitiki_506/ /Fiskalpolitiksterre_529/_start.htm
 7. Frenkler U. (1998), Die Maastricht-Politik der Bundesrepublik Deutschland: Machtpolitik oder Zivilmacht, materiał na konferencję "Zivilmacht Bundesrepublik - Erste Befunde der empirischen Forschung", 11-12 grudzień, Universität Trier, http://www.politik.uni-trier.de/forschung/ /workshop/FrenAbstGer.doc
 8. Gnan E., Kwapil C., Valderrama M.T. (2005), EU- Und WWU -Beitritt ein geldpolitischer Regimewechsel fur Oesterreich, "Geldpolitik&Wirtschaft", nr Q2/05, s. 58-74.
 9. Hochreiter E., Winckler G. (1992), Signaling a Hard Currency Strategy: The Case of Austria, "Kredit und Kapital", nr 13, s. 163-184.
 10. Hoffmann R. (1998), Konvergenzlage potenzieller EWU-Länder in Europa, "Aktuelle Themen", nr 78, Deutsche Bank, Frankfurt.
 11. Kroker R. (2006), Pakt stabilizacyjny UE - osłabienie czy odnowa?, w: W. Małachowski (red.), Polska - Niemcy w zjednoczonej Europie i ich ekonomiczna odpowiedzialność, SGH, Warszawa.
 12. Marszałek A. (2007), Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania wprowadzenia euro w Niemczech, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Kraków.
 13. Nowak-Far A. (2006), Unia Gospodarcza i Pieniężna, w: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej Zagadnienia Systemowe, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 14. Oręziak L. (2002), Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Oręziak L. (2004), Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Pentecost E.J., Van Poeck A. (2001), European Monetary Integration. Past, Present and Future, Edward Elgar, Northampton.
 17. Remsperger H. (1999), Neun Monate Euro-Geburt einer Währung, Rede anläßlich der Kooperationsveranstaltung des Karlsruher-Info-Clubs mit der IHK Frankfurt am 17 Sept. 1999 im Hause der IHK, Frankfurt.
 18. Stahl B. (1999), Europa Politik I, Umwege oder Abwege, "Trier Arbeitspapiere zur Internationalen Politik", nr 1, Universitat Tier.
 19. Zank W. (1997), Die deutsche Währungsunion im vorigen Jahrhundert, http://images.zeit.de/text/1997/43/gulden.txt.19971017.xml
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu