BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowicz Leszek, Wierzba Ryszard
Tytuł
Sieć bezpieczeństwa a integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej
Źródło
Bank i Kredyt, (dodatek) - Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, 2007, nr 8-9, 23 s., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Integracja finansowa, Nadzór nad rynkiem finansowym, Stabilność finansowa, System finansowy, Banki centralne, Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Sieć bezpieczeństwa finansowego
Financial markets, Financial integration, Financial market supervision, Financial sustainability, Financial system, Central banks, Protecting bank deposit, Financial safety net
Abstrakt
W opracowaniu podkreślono rolę stabilności systemu finansowego w osiągnięciu korzyści z integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej. Sieć bezpieczeństwa finansowego (ang. safety net) to zespół rozwiązań instytucjonalnych i regulacji mających na celu ochronę systemu finansowego przed destabilizacją. Omówiono główne elementy tej sieci, takie jak: instytucje nadzorcze, bank centralny - w funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji, system gwarantowania depozytów.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baka W. (2005), Bankowość europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Blocks H. (2003), Summary of Discussion do publikacji Ch.E. Goodharta, The political economy of financial harmonisation in Europe, w: J.M. Kremers, D. Schoenmaker, P.J. Wierts (red.), Financial Supervision in Europe, Ministry of Finance of The Netherlands, Amsterdam.
 3. Demartini A. (2004), Le prêteur en dernier ressort, w: C. de Boissieu (red.), Les systèmes financiers. Mutation, crises et régulation, Ed. Economica, Paris.
 4. Deutsche Bank Research (2003), Reform of EU Regulatory and Supervisory: Progress Report, "EU Monitor", No. 4, July, Frankfurt.
 5. EBC (2007), Raport roczny 2006, Frankfurt.
 6. ECB (2007), 7776 EU arragements for financial crisis management, "Monthly Bulletin", No. 2, Frankfurt.
 7. Greenspan A. (2001), Remarks by Chairman Alan Greenspan, The financial safety net, przemówienie na konferencji "37th Annual Conference on Bank Structure and Competition of the Federal Reserve Bank in Chicago", 10 maja, Chicago.
 8. Iwanicz-Drozdowska M. (2007J, Wybrane zmiany na rynkach finansowych i ich znaczenie dla systemów gwarantowania depozytów, referat na seminarium Bankowego Funduszu Gwarancyjnego "Wpływ zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań na kierunki zmian instytucjonalno-systemowych sieci bezpieczeństwa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem roli i zasad funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, mimeo, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa.
 9. Kremers J.M., Schoenmaker D., Wierts P.J. (2003), Financial supervision in Europe: an overview, w: J.M. Kremers, D. Schoenmaker, PJ. Wierts (red.), Financial Supervision in Europe, Ministry of Finance of The Netherlands, Amsterdam.
 10. Kwaśniak W. (2007), Nadzór nad integrującym się rynkiem bankowym w Unii Europejskiej, prezentacja na seminarium Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową "Polska wobec integracji jednolitego rynku finansowego w U E", mimeo, Warszawa.
 11. de Larosière J. (2004), European Safety Nets, przemówienie na konferencji "Financial Safety Net: Symposium on Deposit Insurance", Paris, http://www.sedesa.com.ar/NewWebE/simposios/Financial_Safety_Net_Paris.pdf
 12. Obal T. (2007), Kierunki prac Unii Europejskiej w dziedzinie gwarantowania depozytów, wnioski dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, referat na seminarium Bankowego Funduszu Gwarancyjnego "Wpływ zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań na kierunki zmian instytucjonalno-systemowych sieci bezpieczeństwa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem roli i zasad funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego", mimeo, Warszawa.
 13. Patat J.-P. (2003), L' ère des banques centrales, L' Harmattan, Paris.
 14. Pawłowicz L. (2004), Transgraniczna integracja nadzoru bankowego, W: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych w Unii Europejskiej, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej "Niebieska Księga 2003", Gdańsk 2004.
 15. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P, Pawliszyn M., Pawlikowski A. (2004), Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, "Materiały i Studia", nr 173, NBP, Warszawa.
 16. Szczepańska O. (2005), Podstawowe przesłanki założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych. "Bezpieczny Bank", nr l, s. 19-37.
 17. Szczepańska O. (2007), Rola banku centralnego w sieci bezpieczeństwa finansowego, prezentacja na seminarium Bankowego Funduszu Gwarancyjnego "Wpływ zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań na kierunki zmian instytucjonalno-systemowych sieci bezpieczeństwa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem roli i zasad funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego", mimeo, Warszawa.
 18. Wellink M. (2007), A changing financial landscape: Two of the key challenges facing supervisors in Europe, przemówienie podczas konferencji "Annual General of the Foregin Bankers Association", 15 maja, Amsterdam, http://www.bis.org/review/r070523c.pdf
 19. Woodward B. (2002), Maestro, Alan Greenspan, Fed i Amerykański Boom, CeDeWu, Warszawa.
 20. Zdanowicz B. (2007), Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych. "Bezpieczny Bank" nr 1, s. 3-232.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu