BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalewski Edward
Tytuł
Systemy Workflow, a systemy Klasy EDI
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2002, t. 157, s. 217-229, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce
Słowa kluczowe
Zarządzanie informacją, Elektroniczna Wymiana Danych, Technologia informacyjna, Metoda DIANA
Information management, Electronic Data Interchange (EDI), Information Technology (IT), DIANA method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na tle dostępnych informacji, dotyczących systemów Workflow oraz klasy EDI, przedstawiono możliwości, jakie dają te systemy. Po krótkim opisie podstaw zarówno Workflow jak też EDI przeprowadzono porównanie tych dwóch podejść do zarządzania obiegiem informacji w organizacji. Wykazano naturalną potrzebę symbiozy funkcjonowania tych dwóch systemów, a jednocześnie brak wspólnej platformy do jej realizacji. Zaproponowano wykorzystanie metodyki DIANA do wypełnienia tej luki. (abstrakt oryginalny)

Workflow Systems and Systems of EDI class practical possibility was described. After a short discussion of fundamental idea in both approaches the paper presents comparison application these tools in Information Management in Organisation. There is a natural necessity of symbiosis in functioning of both systems on the one hand and lack of common platform for its realisation on the other hand. In paper was proposed to use DIANA methodology as a filling this gap. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ćwiklicki M., 2002: Workflow Forum, http://janek.ae.krakow.pl/~cwiklicm/indexh.html
 2. Fischer L., 2001: The Workflow Handbook 2001, WfMC
 3. Martyniak M., 2000: Teoretyczne podstawy systemów workflow, Informatyka 3/2000, str. 36-39.
 4. http://www.edi.pl/informacje.php (Integracja technologii EDI)
 5. http://www.ow-simp.home.pl/publik.htm (EC - gospodarka elektroniczna)
 6. http://www.im.gda.pl/edi/main3.html (Założenia i zadania Grupy Roboczej ds. EDI)
 7. Durkiewicz (Edipol Sp. z o.o.) Rola i perspektywy standardów EDI w świetle rozwoju Internetu i XML (http://www.im.gda.pl/edi/main3.html)
 8. http://www.finn.pl/xml/komputeryzacja/sprawozdawczosc/edi (Nowe życie EDI)
 9. http://www.it-konferencje.pl/4/referaty/dok_e_co_to_jest/Salamonczyk.htm
 10. Cias B., 2002: Co rozumie się pod pojęciem "przepływ pracy" (workflow)?, http://www.aspia.com.pl/workflow.htm.
 11. Szyjewski Z., 2000: Workflow management - nowa klasa systemów informatycznych, Informatyka 2/2000, str. 25-29.
 12. Ćwiklicki M., 2000: Klasyfikacja systemów workflow, Informatyka 11-12/2000, str. 38-41.
 13. Szafrański B., 2000: IT w firmach. Usprawnianie pracy, PCkurier 3/2000, str. 64-67.
 14. Michalewski E., 1975: Some aspects of computer diagnostic analysis of the management systems, Control and Cybernetics vol.4, nr.3-4, 1975
 15. Barski A., Michalewski E., 1999: Komputerowe wspomaganie procesu wdrażania dużych systemów informatycznych, BIS'99 - Poznań, kwiecień 1999 r.
 16. Michalewski E., 1992: DIANA-9 - pakiet wspomaganej komputerowo analizy diagnostycznej i projektowania struktur organizacyjnych; "Informatyka" Nr 11, 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu